• English
  • Eesti
UudisedUudised

Koodikeskuse andmed veebis avalikustatud

01.07.2005
Printer-friendly version

Vastavalt Ravimiseadusele ja Vabariigi valitsuse määrusele nr. 148 (RTI, 28.06.2005, 36, 278) on alates 1. juulist 2005 asutatud Koodikeskus. Koodikeskuse eesmärgiks on võimaldada Eesti Vabariigis kasutatavate ravimpreparaatide, ekstemporaalsete ravimite ning Eesti Haigekassa poolt kompenseeritavatele meditsiiniseadmete ja eritoitude üheselt mõistetavat defineerimist kõigis Eesti tervishoiu infosüsteemides, täpset teabevahetust ja arvepidamist nimetatud ravimipreparaatide ja toodete üle.

Alates 1. juulist 2005 on ravimikoodid Koodikeskuse kaudu avalikkusele kättesaadavad.
Ravimikoodi kasutamine muutub kohustuslikuks alates 1. oktoobrist 2005. Andmed ravimite ja Eesti Haigekassa poolt kompenseeritavate meditsiiniseadmete, eritoitude kompenseerimise tingimuste ning piirhinna/hinnakokkuleppega kehtestatud hindade kohta avalikustatakse Koodikeskuses 1. augustiks 2005 (seni on vastavad andmed leitavad õigusaktides ning Sotsiaalministeeriumi veebilehel).

Koodikeskuses puuduvatele ravimitele saab hakata koode taotlema alates 1. augustist 2005. Ootame aktiivset Koodikeskusega tutvumist ning küsimusi ja kommentaare Koodikeskuse töö ja seal avalikustatud andmete kohta Koodikeskuse veebi tagasiside lingi kaudu või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.