• English
  • Eesti
KKK

Kuidas ja millal teavitada Ravimiametit tarneraskusest? Millised andmed tuleb esitada?

Printer-friendly version

Tarneraskuse teade tuleb Ravimiametile esitada kohe, kui selgub, et ravimi tavapärase varustamisega on probleeme. Tarneraskuse  teates tuleb märkida

  1. ravimi nimi, tugevus, ravimvorm, pakendi suurus, kui tarneraskus puudutab ainult ühte pakendit
  2. tarneraskuse kestus
  3. tarneraskuse põhjus
  4. ravimi kogused hulgimüügiettevõtetes
  5. kas müügiloa hoidja on tarneraskusest teavitanud arste või kas seda on plaanis teha
  6. muu info (nt kas saada on sama ravimi teised tugevused)

Tarneraskusest on mugav teatada Kliendiportaali kaudu.

Kindlasti tuleb teatada ka tarneraskuse lõpust, samuti sellest, kui tarneraskus kestab oodatust kauem.