• English
  • Eesti
UudisedUudised

Lasteravimite komitee valis esimehe ja aseesimehe

28.09.2007
Printer-friendly version

 

Lasteravimite komitee on üks Euroopa Ravimiameti komiteedest. 26. septembril valiti lasteravimite komitee esimeheks dr. Daniel Brasseur’i Belgiast ja aseesimeheks prof. Gerard Pons’i Prantsusmaalt. Eesti esindajad komitees on prof. Irja Lutsar ja dr. Alar Irs.

26. jaanuaril 2007 jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1901/2006. Määruse eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa laste tervist, soodustada lasteravimite arendamist ja uuringuid ning parandada info kättesaadavust ravimite kasutamise kohta lastel.

Määrus toob kaasa uusi kohustusi Euroopa Ravimiametile (EMEA) ja liikmesriikidele. Nimelt loodi käesoleva aasta suvel Euroopa Ravimiameti juurde lasteravimite komitee. Komitee ülesandeks on anda teaduslikku nõu lastel kasutatavate ravimite kliiniliste uuringute osas, samuti hinnata selliste uuringute tulemusi. Komitee koostab ja kaasajastab nimekirja olemasolevate lasteravimite kohta, toob välja lasteravimite vajadused ning uurimis- ja arendustegevuse prioriteedid.

Vt lisaks varasem uudis lasteravimite määruse kohta.