• English
  • Eesti

Lõpetatud humaanravimite müügiload juunis 2019

15.07.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja soovil lõpevad järgmiste ravimite müügiload 18. juunil 2019:

Müügiloa hoidjaRavimi nimetusTugevus, ravimvormToimeainedMüügiloa number
PharmaSwiss Ceska republika s.r.o DIENER2 mg+0,03 mg õhukese polümeerikattega tablettdienogest+etünüülöstradiool843614
Gedeon Richter Plc. TRI-REGOL75μg+40μg/50μg+30μg/125μg+30μg kaetud tablettlevonorgestreel+etünüülöstradiool289399
PharmaSwiss Ceska republika s.r.o DETAVEN500 mg õhukese polümeerikattega tablettdiosmiin960718 

 

Müügiloa hoidja soovil lõpeb järgmise ravimi müügiluba 28. juunil 2019:

Müügiloa hoidjaRavimi nimetusTugevus, ravimvormToimeainedMüügiloa number
Amgen Europe B.V. NEUPOGEN0,6 mg/ml süstelahus süstlisfilgrastiim087394