• English
  • Eesti
UudisedUudised

Müügiloa hoidja Mylan Healthcare SIA ravimite tarneraskused

25.03.2020
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Mylan Healthcare SIA esindaja teatas järgmiste ravimite tarneraskustest:

  • Fevarin 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine fluvoksamiin). Tarneraskus kestab eeldatavasti aprilli lõpuni 2020. Ravim on praegu veel saadaval, samuti on saadaval Fevarin 50 mg tabletid. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga. 
  • Rytmonorm 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine propafenoon). Tarneraskus kestab eeldatavasti märtsi lõpuni 2020. Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval.
  • Tarka 2 mg + 180 mg ja 4 mg + 240 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid (toimeained trandolapriil ja verapamiil). Tarka 2 mg + 180 mg tarneraskus kestab eeldatavasti aprilli lõpuni ning Tarka 4 mg + 240 mg tarneraskus märtsi lõpuni 2020. Teisi samade toimeainete kombinatsiooniga ravimeid Eestis ei turustata, kuid saadaval on kumbagi toimeainet sisaldavad monopreparaadid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.