• English
  • Eesti

Müügiloa hoidja nime muutused november 2020

01.12.2020
Printer-friendly version
Müügiloa hoidjaRavimi nimiRavimvormKontsentratsioonidMuutuse sisu
Dompé Farmaceutici S.p.A.SPRINTAFENgraanulid25 mgMLH muutus: Richard Bittner AG- >Dompé Farmaceutici S.p.A..
Dompé Farmaceutici S.p.A.SPRINTAFENõhukese polümeerikattega tablett25 mgMLH muutus: Richard Bittner AG- >Dompé Farmaceutici S.p.A..