• English
  • Eesti
UudisedUudised

Müügiloa hoidjate Krka d.d. Novo mesto ja First Pharma OÜ tarneraskused

17.07.2020
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Krka d.d. Novo mesto esindaja teatas ravimi Vasilip 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide N28 (toimeaine simvastatiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti oktoobrini 2020. Saadaval on Vasilip 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid N60 pakendis ning teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

Müügiloa hoidja First Pharma OÜ esindaja teatas järgmiste ravimite tarneraskusest:

  • Estrofem 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine östradiool). Tarneraskuse kestus ei ole teada. Saadaval on müügiloa hoidja Novo Nordisk A/S Estrofem 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid.
  • Terbinafin Actavis 250 mg tabletid (toimeaine terbinafiin). Tarneraskuse kestus ei ole teada. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid, sh müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf Terbinafin Actavis 250 mg tabletid.