• English
  • Eesti
UudisedUudised

Müügiloa hoidjate Takeda Pharma AS, Ratiopharm GmbH ja Leo Pharma A/S tarneraskused

27.08.2020
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Takeda Pharma AS esindaja teatas ravimi Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid N30 (toimeaine ibuprofeen) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti oktoobri keskpaigani 2020. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid, sh Ibumetin 400mg õhukese polümeerikattega tabletid N10 pakendis.

Müügiloa hoidja Leo Pharma A/S esindaja teatas ravimi Travocort 10 mg + 1 mg kreem 15 g (toimeained isokonasool ja diflukortoloon) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Müügiloa hoidja First Pharma OÜ esindaja teatas ravimi Travocort 10 mg + 1 mg kreem 30 g (toimeained isokonasool ja diflukortoloon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti septembri keskpaigani 2020. Teisi sama toimeainete kombinatsiooniga ravimeid saadaval ei ole, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.

Müügiloa hoidja Ratiopharm GmbH esindaja teatas järgmiste ravimite tarneraskusest:

  • Metformin-ratiopharm 850 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine metformiin). Tarneraskus kestab eeldatavasti septembrini 2020. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.
  • Gesytil 75 mcg + 30 mcg kaetud tabletid (toimeained gestodeen ja etünüülöstradiool). Tarneraskus kestab eeldatavasti detsembrini 2020. Saadaval on teine sama toimeainete kombinatsiooni ja näidustusega ravim.