• English
  • Eesti
UudisedUudised

Müügilubade otsused muutuvad elektrooniliseks

04.09.2014
Printer-friendly version

Alates septembrist hakkame ravimite müügilubadega seotud otsuseid  (uued müügiload, müügilubade uuendamised ja lõpetamised jne) välja andma ainult elektrooniliselt, st  digitaalse allkirjaga. Müügiloa andmise või uuendamise otsusega koos saab müügiloa hoidja elektroonilise kinnitatud ravimiomaduste kokkuvõtte, pakendi infolehe ja pakendimärgistuse. Harjumuspäraseid paberil müügilubasid enam ei väljastata.

Täiendav teave: info@ravimiamet.ee või tel 737 4140.