• English
  • Eesti
UudisedUudised

Metotreksaadi vale annustamisega seotud ravivigade vältimise uued soovitused

12.07.2019
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komitee (PRAC) soovitab uusi meetmeid vältimaks ravivigu, mille tõttu osad patsiendid on saanud tervisekahjustusi või surnud, võttes metotreksaati ekslikult üks kord päevas, mitte üks kord nädalas.

Ravivigu vähendavate uute meetmetena piiratakse ravimi väljakirjutamise õigust, muudetakse pakendil nähtavamaks hoiatused ning koostatakse materjalid patsientidele ja tervishoiutöötajatele. Lisaks tuleb kõik üks kord nädalas võetavate metotreksaadi tablettide pakendid, mis seni on olnud pudelites, muuta blistriteks,.

Metotreksaat on immuunsüsteemi pärssija, mida kasutatakse nii põletikuliste haiguste kui vähi ravis. Põletikuliste haiguste, nt erinevate artriitite, psoriaasi ja põletikulise soolehaiguse raviks võetakse metotreksaati üks kord nädalas. Vähi ravis võetakse metotreksaati palju suuremas annuses ja sagedamini. Ravimi väljakirjutamisel ja väljastamisel tehtud vigade, samuti annustamise skeemist valesti arusaamise tõttu on patsiendid võtnud ravimit põletikuliste haiguste puhul kord päevas (mitte kord nädalas) ning see on põhjustanud tõsiseid tervisekahjustusi, sh surma.

Ravivead on metotreksaati sisaldavate ravimite teadaolev risk. Siiski, vaatamata mitmetele senirakendatud meetmetele, tehakse ravivigu endiselt. Ka Eestis on 2016. a teada üks surmaga lõppenud juht, millest teatati Ravimiametile.

Ravimiohutuse riskihindamise komitee konsulteeris patsientide ja tervishoiutöötajatega ning soovitab täiendavaid meetmeid riski vähendamiseks:

- Metotreksaati võivad välja kirjutada ainult arstid, kellel on piisav ravikogemus

- Tervishoiutöötajad peavad veenduma, et patsient või patsiendi hooldaja saab aru ja on võimeline järgima kord nädalas annustamise skeemi

- Segaduse vältimiseks tuleb ravimiteabest kustutada soovitus annuse poolitamise kohta

- Kõigile kord nädalas võetavate metotreksaati sisaldavate ravimite pakenditele lisatakse silmatorkav meeldetuletus ravimi võtmise kohta

- Patsiendikaart peab rõhutama kord nädalas suukaudselt võetava metotreksaadi annustamise skeemi põletikuliste haiguste korral

- Tervishoiutöötajatele tuleb koostada materjalid suukaudse metotreksaadi kasutamise ja patsientide nõustamise kohta

- Tabletid peavad olema blisterpakendis, mitte pudelites, et patsientidel oleks kergem järgida kord nädalas annustamist.

Tervishoiutöötajatele saadetakse ohutusalane teabekiri nende muutuste kohta.

Patsiendid, kellel on mure oma ravi osas, peavad rääkima sellest arsti või apteekriga.

Täiendav info: info@ravimiamet.ee või +372 737 4140