• English
  • Eesti
KKK

Missugused dokumendid on vaja esitada uuritavate arvu suurendamiseks Eestis?

Printer-friendly version

Muudetud kliinilise uuringu esmane taotlus (XML ja pdf fail), olulise muudatuse taotlus (pdf fail), põhjendus kaaskirjas ja vajadusel ka kindlustus (juhul kui kindlustussertifikaadil on välja toodud uuringus osalejate arv Eestis).