• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muudatus narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjades

28.11.2013
Printer-friendly version

Alates 29.11.2013 muutub sotsiaalministri 18.02.2005 määrus nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ (edaspidi määrus).

Vähendamaks psühhoaktiivsete ainete väärkasutamist ja nende kuritarvitamist, lisati narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja:

  • luulusalvei - Salvia divinorum
  • eriline abuurapuu (Kratom) - Mitragyna speciosa (Kratom)
  • salvinoriin A
  • mitragüniin 
  • 7-hüdroksümitragüniin.

Muudatuse eesmärgiks oli tervisele ohtlike psühhoaktiivsete ainete ja neid sisaldavate taimede kättesaadavuse piiramine ja pakkumise vähendamine.

Nende taimede ja ainete nimekirja lisamisega keelustatakse muuhulgas nende internetist tellimine ja saatmine postiga.

Vastavalt Ravimiseaduse § 25 lg 2 kohaselt on anaboolsete steroidide, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete, täisvere ja verekomponentide, meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud rakkude ja kudede ning uudsete ravimite saatmine keelatud.
 

Määruse muudatused on leitavad Riigi Teatajas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/126112013004

Muudatustega määruse terviktekst on leitav Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/126112013008

Määruse seletuskiri on leitav eelnõude infosüsteemis:
http://eelnoud.valitsus.ee/main#8pFmIVMB

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või tel 737 4140.