• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muudatus narkootiliste ja psühhotroopsete ainete VI nimekirjas

18.10.2016
Printer-friendly version

Täna avaldati Riigi Teatajas sotsiaalministri määruse muudatus, millega lisatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete VI nimekirja fentanüülide ainerühm. Kui seni kuulusid narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja fentanüül ning lisaks 12 fentanüülide ainerühma kuuluvat ainet, siis edaspidi kuuluvad sinna kõik fentanüülide rühma kuuluvad ained.

Muudatuse eesmärk on piirata fentanüülide ainerühma kuuluvate uute ainete laiemat levikut ja kättesaadavust, kuna need ohustavad inimeste tervist ja elu. Fentanüülid omavad kordades tugevamat toimet kui teised opioidsed narkootikumid ning fentanüül ja selle analoogid on Eestis enim üledoose ja surmajuhtumeid põhjustanud narkootikumid. Fentanüülide ainerühma lisamine narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja võimaldab kiiremini, mõjusamalt ja paindlikumalt piirata viidatud rühma kuuluvate uute ainete levikut ja käitlemist ning ennetada selliste ainete tarvitamisest tekkivaid probleeme ühiskonnas.

Alates 21.10.2016 kehtivad VI nimekirja lisatud fentanüüli ainerühma kuuluvatele ainetele I nimekirjas loetletud ainetele kehtestatud piirangud, mis tähendab, et nende ainete käitlemine on keelatud, välja arvatud seaduse alusel meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil.

Mõnedel fentanüülide ainerühma kuuluvatel ainetel on kasutusala nii anesteesias kui ka valuravis. Eestis ravimi toimeainena kasutusel olevad fentanüülid on loetletud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete II nimekirjas ning neile kehtivad ka edaspidi II nimekirjale kohalduvad piirangud, kui selliseid aineid kasutatakse ravimi toimeainena. II nimekirjas loetletud aineid ja neid sisaldavaid ravimeid võib toota, sisse või välja vedada või hulgimüügi korras turustada ainult narkootiliste ainete käitlemise õigust omav isik. Apteegist võib elanikele II nimekirjas loetletud aineid ja neid sisaldavaid ravimeid väljastada ainult narkootilise ravimi retsepti või narkootilise ravimi veterinaarretsepti alusel, v.a fentanüüli, alfentaniili, sufentaniili ja remifentaniili sisaldavaid süstitavaid ravimvorme, mida ei ole lubatud retsepti alusel välja kirjutada.

Määruse muudatus on leitav Riigi Teatajast ning jõustub 21.10.2016.

 

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või tel 737 4140