• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muudatused VV 21.02.2005 määruses „Ravimiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“

12.05.2014
Printer-friendly version

Teisipäeval, 13. mail 2014 jõustub Vabariigi Valitsuse 21.02.2005 määruse „Ravimiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ muudatus ning ravimiregistris hakatakse avalikustama lisateavet - musta sümbolit .

Muudatus on seotud Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 198/2013 rakendamisega, millega muu hulgas nähakse ette musta sümboli kasutamise kohustus täiendava järelevalve alla kuuluvate inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimi omaduste kokkuvõtetes ja pakendi infolehtedes.

Määruse muudatuse kohaselt avaldatakse must sümbol lisaks ka ravimiregistri andmetes iga täiendava järelevalve all oleva ravimi juures, juhtimaks koheselt tervishoiutöötajate, apteekrite ja patsientide tähelepanu, et ravimi kasutamisel tuleb üles näidata suuremat ettevaatlikkust. Musta kolmnurga juures olev teave kutsub tervishoiutöötajaid ja patsiente teavitama Ravimiametit selle ravimi kõikidest võimalikest kõrvaltoimetest, aidates seeläbi kaasa ravimite kõrvaltoimete teavitamisele ka siis, kui patsient või tervishoiutöötaja ravimi omaduste kokkuvõtet või pakendi infolehte ei peaks ravimiregistris avama.

Lisaks tehakse määruses täiendavaid praktilist laadi muudatusi, eesmärgiga täpsustada ravimiregistris avalikustatavat teavet määruses sätestatud andmekoosseisudega.

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või telefonil 7374140.