• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muudeti Ravimiameti põhimäärust

01.06.2020
Printer-friendly version

Tänasest (01.06) on kehtivad Ravimiameti põhimääruse muudatused, mis valdavalt puudutavad struktuuris tehtud ümberkorraldusi. Vajadus muudatuste järele oli tingitud lisandunud teenuste ja pakutavate teenuste mahtude hindamisest.  

Ravimiametis on loodud uue osakonnana õigusosakond, mis toetab Ravimiameti teenuste ühtsuse tagamist ning suurendab ravimiõiguse valdkonnas panustamise võimekust.

Ravimiameti inspektsiooniosakond nimetati ümber järelevalveosakonnaks. Inspektsioone tegevad teenistujad, kes praegu on vastavalt järelevalve valdkonnale teenistuses erinevates osakondades, koondatakse järelevalveosakonna inspektsiooni büroosse. Inspektorite koondamine ühe osakonna ühte büroosse toetab järelevalve praktika ühtlustumist, ühtset lähenemist ettekirjutuste, aktide ja menetluste osas.

Samuti muudeti osakondade ülesannete sõnastust, mis vastaks praegusele tegelikule olukorrale.  

Kehtiv Ravimiameti põhimäärus on leitav Riigi Teatajast.