• English
 • Eesti

Müügiloa hoidja Gedeon Richter Plc. ravimite turustamise lõpetamised

03.10.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Gedeon Richter Plc. esindaja teatas järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest Eestis:

 • Arduan 4 mg süstelahuse pulber ja lahusti (toimeaine pipekurooniumbromiid). Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata.
 • Duplecor 10 mg + 5 mg, 10 mg + 10 mg, 20 mg + 5 mg ja 20 mg + 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeained atorvastatiin ja amlodipiin). Teisi samade toimeainete kombinatsiooniga ravimeid Eestis ei turustata, kuid saadaval on atorvastatiini ja amlodipiini sisaldavad monopreparaadid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma raviarstiga.
 • Ednyt 10 mg ja 20 mg tabletid (toimeaine enalapriil). Saadaval on teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.
 • Fentanyl-Richter 0,05 mg/ml süstelahus (toimeaine fentanüül). Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata.
 • Ftorocort 0,1% salv (toimeaine triamtsinoloon). Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma raviarstiga.
 • Lenzetto 1,53 mg/annuses transdermaalne sprei, lahus (toimeaine östradiool). Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eestis ei turustata, saadaval on östradiooli sisaldav transdermaalne geel ning õhukese polümeerikattega tabletid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma raviarstiga.
 • Mycosyst 150 mg kõvakapslid (toimeaine flukonasool). Saadaval on teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.
 • Rexetin 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine paroksetiin). Saadaval on teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.
 • Tri-Regol 75 mcg + 40 mcg / 50 mcg + 30 mcg / 125 mcg + 30 mcg kaetud tabletid (toimeained levonorgestreel ja etünüülöstradiool). Teisi ravimeid, mis sisaldavad samu toimeaineid samas kontsentratsioonis, Eestis ei turustata. Saadaval on erineva levonorgestreeli ja etünüülöstradiooli sisaldusega kombinatsioonpreparaadid ning teised samal näidustusel kasutatavad ravimid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma raviarstiga.   
 • Zaranta 10 mg ja 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine rosuvastatiin). Saadaval on teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.