• English
  • Eesti
UudisedUudised

Müügiloa hoidjate infopäeva ettekanded

31.05.2017
Printer-friendly version

26. mail 2017 toimus Ravimiameti infopäev müügiloa hoidjatele ja nende esindajatele. Palju tänu kõigile osalejatele!

Infopäeva ettekanded

Eesti võimalused ja kohustused Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajalKristin Raudsepp
FMD - edusammud ja väljakutsedMart Levo, REKS
RavimiohutusMaia Uusküla
Patsiendi raviprogrammid (NPP ja CUP)Maia Uusküla
Müügilubade muudatused – KKKMaie Palmeos
Võõrkeelse märgistusega pakendid, tarneraskused
Käsimüügiravimite infolehtede tõlkimine
Brexit
Margit Plakso
e-taotlusedTriin Mäesalu
SPORLy Rootslane
Müügiloata ravimite väljakirjutamisega seotud muutused
Piiriülene e-retsept
Ly Rootslane
Kavandatavad muutused abiainete märkimisel pakendile ja infolehteLaivi Saaremäel
RavimireklaamistKaidi Rekker

Infopäeva külalisesineja seisukohad ei pruugi ühtida Ravimiameti omadega.