• English
  • Eesti

Müügiloa hoidjate Zentiva k.s. ja Sandoz Pharmaceuticals d.d. ravimite tarneraskused

11.02.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Zentiva k.s. esindaja teatas järgmiste ravimite tarneraskustest:

  • Imatinib Zentiva 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine imatiniib). Tarneraskus kestab eeldatavasti veebruari lõpuni 2019. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.
  • Dolocodon 20 mg ja 40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid (toimeaine oksükodoon). Tarneraskus kestab eeldatavasti maikuuni 2019. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.

 

Müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals d.d. esindaja teatas järgmiste ravimite tarneraskustest:

  • Telmisartan Sandoz 80 mg tabletid (toimeaine telmisartaan). Tarneraskus kestab eeldatavasti märtsi keskpaigani 2019. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.
  • Terbinafine Sandoz 250 mg tabletid (toimeaine terbinafiin). Tarneraskus kestab eeldatavasti aprilli lõpuni 2019. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.
  • Prescanden 16 mg ja 32 mg tabletid (toimeaine kandesartaan). Tarneraskus kestab eeldatavasti aprilli lõpuni 2019. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.