• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muutus sotsiaalministri määrus "Apteegi tervisekaitsenormide ja -eeskirjade kinnitamine"

01.07.2004
Printer-friendly version

 

21. juunist jõustus Sotsiaalministri 5. detsembri 1997. a määrusega nr 41 Apteegi tervisekaitsenormide ja -eeskirjade kinnitamine (RTL 1997, 212/213, 1120; 2002, 4, 42; 2003, 125, 2041) kinnitatud eeskirja muudatus, millega punkti 2.2.2 täiendati järgmise lausega:

Maapiirkonnas asuva apteegi ruumide pindala võib erandkorras olla väiksem kui 50 m2, kui apteek asub lähimast apteegist või haruapteegist kaugemal kui 10 km või transpordiühendus lähima apteegi või haruapteegini on ebasoodus ning tingimusel, et apteegis osutatava teenuse kvaliteet ruumide väiksemast pindalast tingituna ei halvene.