• English
 • Eesti

Müügiloata ravimite kasutamine

19.04.2017
Printer-friendly version

Eestis on lubatud kasutada ravimeid, millele Eesti või Euroopa Ravimiamet on väljastanud müügiloa, mis kinnitab, et ravim on efektiivne, ohutu ja kvaliteetne. Erandjuhtudel võib kasutada ka müügiloata ravimeid, kuid seda tingimusel, et Ravimiamet on nende kasutamise heaks kiitnud.

Müügiloata ravimi kasutamiseks võib olla erinevaid põhjusi:

 • toimeainet sisaldaval ravimil ei ole Eestis müügiluba;
 • müügiloaga ravimil puudub vajalik ravimvorm, toimeaine sisaldus, pakendi suurus või müügiloale vastav (eestikeelne) pakend;
 • müügiloaga ravimit ei turustata, turustamine ei vasta ravivajadusele või on tarneraskus.

 

Müügiloaga ravimid ning Eestisse sisse veetud müügiloata ravimid leiate ravimiregistrist.

 

Mida on vajalik teada müügiloata ravimi kasutamisel?

Müügiloata ravimi kasutamise vajaduse otsustab arst.

Kui arst on otsustanud, et on vaja kasutada  müügiloata ravimit, on arsti kohustused järgnevad:

 • kuna müügiloata ravimi pakend ja infoleht on võõrkeelne,  peab arst patsienti informeerima ravimi omadustest ja selle kasutamisest (näidustused, õige annustamine ja manustamisviis, vastunäidustused, hoiatused, koostoimed teiste ravimitega, kasutamine raseduse ja imetamise ajal, kõrvaltoimed, mida teha üleannustamise korral);
 • ravimi kasutamise ajal tuleb arstil jälgida selle toimeid ja kõrvaltoimeid, vajadusel muuta ravi ja teatada kõrvaltoimetest Ravimiametile (http://www.ravimiamet.ee/ravimi-korvaltoime-teatis-meditsiinitootajale).Patsient pöördub kõrvaltoimete tekkimisel arsti poole;
 • juhul kui müügiloata ravimit ei ole võimalik / ei lubata kasutada, peab arst leidma teise ravivõimaluse.

Müügiloata ravimi kasutamiseks

 1. Koostab arst digiretsepti müügiloata ravimile ning põhjendab müügiloata ravimi kasutamise vajadust.
 2. Müügiloata ravimi digiretsept liigub läbi retseptikeskuse Ravimiametisse.
 3. Ravimiamet menetleb digiretsept-taotlust ning saadab enamasti kuni 14 päeva (maksimaalselt 30 päeva) jooksul retseptikeskusesse otsuse müügiloata ravimi kasutamise kohta ja  teavitab arsti otsusest e-kirja teel.
 4. Arst teavitab patsienti otsusest kokkulepitud viisil. Patsient saab oma retsepti staatust ka ise vaadata portaalidest eesti.ee ja digilugu.ee. Positiivse otsuse korral (retsepti staatus „Otsus positiivne, retsepti realiseerimine lubatud“) pöördub patsient endale sobivasse apteeki ja esitab soovi ravimi väljaostmiseks.
 5. Apteek broneerib retsepti. Kuna müügiloata ravim ei ole enamasti Eestis kohe kättesaadav, tellib apteek ravimi hulgimüügiettevõttest ning teavitab patsienti ravimi saabumisest. Patsient saab minna apteeki ja ravimi välja osta.
 6. Negatiivse otsuse korral teavitab arst patsienti ning patsiendi ravi tuleb ümber korraldada.