• English
  • Eesti

Näidustus muutub (seisuga 26.05.2014)

16.06.2014
Printer-friendly version
Müügiloa hoidjaRavimi nimetusATC-koodRavimvorm, tugevusToimeainedKuuluvusedUus registreeritud näidustus
Takeda Pharma ASHJERTEMAGNYLB01AC80õhukese polümeerikattega tablett 150mg+21mgatsetüülsalitsüülhape+magneesium-oksiidKKoronaartromboosi profülaktika:
- müokardiinfarkti kahtluse korral ja järgselt;
- stenokardia korral;
- pärast südame pärgarterite revaskularisatsiooni protseduuri;
- esmase müokardiinfarkti riski vähendamine kardiovaskulaarsete riskitegurite kaasnemisel.
Ajuarterite tromboosi profülaktika:
- mööduva ajuisheemia järgselt;
- isheemilise ajuinsuldi järgselt.