• English
  • Eesti

Ravimi kõrvaltoime teatis vorm ja teave meditsiinitöötajale

Printer-friendly version

1 Kõrvaltoime teatise saatja | 2 Patsiendi andmed | 3 Kahtlustatav ravim | 4 Teised kasutatavad ravimid | 5 Kõrvaltoime kirjeldus | 6 Kõrvaltoime tagajärg

Kõrvaltoime teatise saatja

(kui erineb esitaja andmetest)