• English
  • Eesti

Euroopa Ühenduse GMP – Good Manufacturing Practice; Annexes

12.01.2017
Printer-friendly version

GMP Guideline’i lisad (Annex’id) rakenduvad nii Part I-le kui Part II-le, juhul kui konkreetses Annex’is ei ole sätestatud erisust.

Kõik lisad on Euroopa Komisjoni veebilehel:
EUDRALEX Volume 4 - Good Manufacturing Practice (GMP) Guidelines

Täiendav teave mõnede GMP Guideline lisade kohta:

Annex 1 Manufacture of Sterile Medicinal Products – „technical interpretation“

Annex 16 Certification by a Qualified Person and Batch Release

Annex 19 Reference and Retention Samples - mõistetest