• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ohutusmuutused ravimiteabes märts 2021

31.03.2021
Printer-friendly version

Müügiloa saamise järgselt saadakse ravimite kõrvaltoimete kohta uusi andmeid nii uuringutest kui tavapraktikast. Seega uueneb ravimiteave (sh ravimi omaduste kokkuvõte)  pidevalt.

Ravimiamet avaldas täna Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee (PRAC) soovituste ja Ravimiameti riiklike protseduuride ohutusalaste muudatuste kokkuvõtte Eestis turustatavate ravimite kohta - ohutusmuutused ravimiteabes.