• English
  • Eesti

Olulisemad CYP450 seotud interaktsioonid, mida peab arvestama psühhotroopsete ravimite kasutamisel

Printer-friendly version

 

 

Fluoksetiin, fluvoksamiininhibeerivad kõigi ravimite metabolismis osalevate CYP450 ensüümide aktiivsust, kooskasutamisel teiste psühhotroopsete ravimitega ja somaatiliste haiguste ravis kasutatavate ravimitega on oht viimaste toime tugevnemiseks.
Tritsüklilised antidepressandid, tsitalopraamei inhibeeri CYP450 süsteemi.
Naistepunaekstraktindutseerib väga tugeval määral CYP450 ensüümide aktiivsust. Kooskasutamisel naistepunaga väheneb paljude ravimite toime (nii psühhotroopsed ravimid kui somaatiliste haiguste ravis kasutatavad ravimid). See toime kestab kuni 14 päeva pärast ravi lõpetamist naistepunaga. Eelkõige peaksid naistepunaekstrakti kasutamisest hoiduma vähivastast, HIV-ravi ja immuunosupressiivset ravi saavad patsiendid, kellel ravi mittetoimisel on raskeimad tagajärjed.
Karbamasepiintugev CYP450 indutseerija. Ravi ajal karbamasepiiniga suureneb oluliselt CYP450 ensüümide aktiivsus. See toime kestab kuni 14 päeva pärast ravi lõpetamist. Karbamasepiinravi ajal kiireneb teiste samaaegselt kasutatavate ravimite metabolism, mistõttu ei pruugi tavapäraste annuste kasutamisel avalduda viimaste terapeutiline toime.
Klosapiinmetabolism on oluliselt kiirenenud suitsetajatel. Erinevalt enamikest neuroleptikumidest metaboliseerub klosapiin CYP1A2 kaudu, mille aktiivsus on suitsetajatel märkimisväärselt suurenenud võrreldes mitte-suitsetajatega, seetõttu ei pruugi tavapärased klosapiini annused suitsetajatel soovitud efekti anda.
Antidepressandid ja neuroleptikumidpeamine metabolismis osalev ensüüm on CYP2D6, mille aktiivsus puudub umbes 7 %-dil eurooplastel. Nendel isikutel on nimetatud ravimite metabolism aeglustunud. Tavapäraste annuste kasutamisel on suurenenud oht kõrvaltoimete tekkeks.
Lühitoimelised bensodiasepiinid(triasolaam, midasolaam, alprasolaam) metaboliseeruvad peamiselt CYP3A4 kaudu. CYP3A4 tugevad inhibiitorid on ketokonasool ja itrakonasool. Süsteemset seenevastast ravi nimetatud preparaatidega saavatel patsientidel võib lühitoimeliste bensodiasepiinide metabolism oluliselt aeglustuda. Flukonasool ei inhibeeri CYP3A4 aktiivsust. Diasepaam ei metaboliseeru CYP3A4 kaudu.