• English
  • Eesti

Pantoprazole-Mepha 40 mg gastroresistentsete tablettide N28 turustamine lõpetatakse

05.09.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Teva B.V. esindaja teatas ravimi Pantoprazole-Mepha 40 mg gastroresistentsete tablettide N28 (toimeaine pantoprasool) turustamise lõpetamisest. Hulgimüügitasandil on ravimit praegu ligikaudu kahe kuu varu. Jätkuvalt on kättesaadav Pantoprazole-Mepha 40 mg gastroresistentsete tablettide N56 pakend.