• English
  • Eesti

Projektid

03.02.2021
Printer-friendly version

21. jaanuaril 2021. aastal rahuldas Riigi Infosüsteemide Amet Ravimiameti projekti „Ravimi nimede sarnasuse hindamise abimees“ taotluse. Projekti raames analüüsitakse, kas ravimi väljamõeldu nimede kontrollimiseks on võimalik kasutada sarnasusotsingut ning luuakse sarnasusotsingu prototüüp. Projekti prototüübi valmimise ajaks on pool aastat.

Projekti lühikirjeldus:

Ravimi väljamõeldud nimede sobivuse hindamisel kontrollib Ravimiamet, et nimi ei oleks segamini aetav ühegi teise ravimi nimega ning ei sisaldaks toimeaine nimetust. 2019 aastal viis Ravimiamet läbi ca 1200 väljamõeldud nimede hindamist. Spetsialistil kulub ühe nime hindamisele keskeltläbi 7 minutit, mis summeerituna teeb aasta peale kokku vähemalt 138 tundi tööaega. Nimede kontrollimise automatiseerimise korral saaksid spetsialistid vabanenud tööaega kasutada uute taotluste sisuliseks hindamiseks. Lisaks tööaja efektiivsemale kasutamisele minimeerib nimede automaatkontroll inimliku eksimisvõimaluse, mis nimede mehaanilisel kontrollimisel on kõrge. Seega soovitakse antud projekti tulemuste rakendamisel saavutada nii ajalist efektiivsust kui ka kvaliteetsemate otsuste tegemist.  

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on analüüsida, kas sarnasusotsingut on võimalik efektiivseks raviminimede kontrollimiseks läbi viia. Paralleelselt toimub sarnasuseotsingu proof-of-concept (PoC) kontseptsiooni tehnoloogiline katsetamine.

Projekti tulemus:

Projekti tulemuseks on tarkvara prototüüp ja analüüs, millest selgub ravimi nimede sarnasusotsingu läbiviimise võimalikkus ja tehnilise realisatsiooni kirjeldus sh. ettepanekud edasiseks arenduseks, võimalikud halduskulud ning mahuhinnangud.

Projekti toetus:

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist summas 8 500 eurot. Projekti kogumaksumus on 20 868 eurot.

 

Projekti arenduspartneriks on STACC OÜ ja projekt viiakse läbi perioodil 21.01.2021 kuni 31.05.2021