• English
 • Eesti

Rakkude, kudede ja elundite 2015. aasta hankimis- ja käitlemisandmete kokkuvõte

31.01.2017
Printer-friendly version

Ülevaade 2015. aasta rakkude, kudede ja elundite käitlemisest on koostatud rakkude, kudede ja elundite käitlejate esitatud aastaaruannete põhjal ja katab kõiki käitlemistegevusi.
2015. aasta 31. detsembri seisuga on Ravimiamet välja andnud üheksa rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise tegevusluba, mis viiel juhul katsid enam kui ühe tegevusala. Hankimise ja käitlemise valdkondadest (hangitavate ja käideldavate rakkude, kudede ja elundite tüüpidest) annab ülevaate Tabel 1. Kõige rohkem on Eestis sugurakkude ja embrüote hankijaid ja käitlejaid (5).

Hangitavad ja käideldavad rakudHankijad ja käitlejad
Kondrotsüüdid
 • OÜ Cellin Technologies
Luuüdi tüvirakud
 • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Perifeerse vere dendriitrakud
 • OÜ Cellin Technologies
Perifeerse vere tüvirakud
 • sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Rasvkoe tüvirakud
 • AS Taastava Kirurgia Kliinik
 • OÜ Cellin Technologies
Sugurakud ja embrüod
 • aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
 • Aktsiaselts Nova Vita Kliinik
 • AS Kliinik Elite
 • BioEximi OÜ
 • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Terapeutilised rakudsihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Hangitavad ja käideldavad koedHankijad ja käitlejad
Amnionimembraan
 • aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
 • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Silma sarvkest
 • aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
 • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Skeletisüsteemi koed
 • aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
 • OÜ DiviDent Invest
 • sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Nahk
 • sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Vaskulaarkude
 • aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
 • AS Taastava Kirurgia Kliinik
 • sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Hangitavad ja käideldavad elundidHankijad ja käitlejad
Kops
 • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Kõhunääre
 • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Neer
 • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Maks
 • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Süda
 • sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Tabel 1. Hangitavate ja käideldavate rakkude, kudede ja elundite tüübid seisuga 31.12.2015.

 

RAKKUDE KÄITLEMINE

Tüvirakkude käitlemine

Andmed tüvirakkude käitlemise kohta Eestis 2015. aastal on toodud tabelis 2.

Tabel 2. Tüvirakkude käitlemine 2015. aastal

Donatsioonide arv*

 Hankija ja käitleja donatsioonidSisseveetud ja imporditud donatsioonid
Kondrotsüüdid00
Luuüdi tüvirakud50
Perifeerse vere dendriitrakud00
Perifeerse vere tüvirakud5218
Rasvkoe tüvirakud00
Terapeutilised rakud01
   
Käideldud produktide arv** 
 Hankija ja käitleja donatsioonidestSisseveetud ja imporditud donatsioonidest
Käideldud produktide arv
Kondrotsüüdid00
Luuüdi tüvirakud50
Perifeerse vere dendriitrakud00
Perifeerse vere tüvirakud23728
Rasvkoe tüvirakud00
Terapeutilised rakud01
   
Kasutusse väljastatud produktide arv
Kondrotsüüdid00
Luuüdi tüvirakud50
Perifeerse vere dendriitrakud00
Perifeerse vere tüvirakud11318
Rasvkoe tüvirakud00
Terapeutilised rakud01
   
Hävitatud produktide arv
Kondrotsüüdid00
Luuüdi tüvirakud00
Perifeerse vere dendriitrakud00
Perifeerse vere tüvirakud00
Rasvkoe tüvirakud00
Terapeutilised rakud00

* Perifeerse vere tüvirakkude puhul loetakse ühe mobilisatsiooni käigus järjestikustel päevadel toimunud afereese üheks donatsiooniks
** Ühe donatsiooni käigus saadud kuid mitmesse pakendisse pakendatud produkte loetakse erinevateks produktideks

 

Sugurakkude ja embrüote käitlemine


Kunstliku viljastamise protseduure on erinevaid, enam kasutatumad on IUI, IVF, ICSI ja FET.

IUI - inseminatsioon (intrauterine insemination) hõlmab laboratoorseid toiminguid, et eraldada spermast elujõulisemad seemnerakud, mis siirdatakse naise emakasse ovulatsiooni perioodil.
IUI puhul kasutatakse munarakkude viljastamiseks kas doonori või partneri seemnerakke.

IVF - munarakkude kehaväline viljastamine (in vitro fertilisation) protseduuri käigus eemaldatakse munarakud munasarjadest ja viljastatakse seemnerakkudega laboritingimustes. Inkubaatoris arenenud viljastunud munarakk/munarakud (embrüo(d)) siirdatakse tagasi naise emakasse.

ICSI - seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon (intra-cytoplasmic sperm injection) ehk seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon tähendab ühe seemneraku viimist otse munarakku laboritingimustes. Pärast munaraku viljastumist kantakse viljastunud munarakk (embrüo) tagasi naise emakasse. ICSI kasutatakse mehepoolse viljatuse korral. Selle puhul on võimalik munarakk viljastada kui spermast on võimalik kätte saada väga väike arv seemnerakke või kui spermas puuduvad seemnerakud ning neid tuleb munanditest eraldada.

FET - külmutatud embrüote siirdamine (frozen embryo transfer) – laboritingimustes loodud ja külmutatud embrüo ülessulatamine ja naise emakasse kandmine.

Tabel 3. Kunstliku viljastamise protseduurid partnerannetuse korral 2015. aastal.

 Viljastamise meetod KOKKU
 IUIIVFICSIFETmuu
Viljatusravi läbinud paaride arv9645398171202242
Hangitud munarakkude arv     17756
Hangitud spermadooside arv     2045
Teostatud IUI tsüklite arv137    137
Loodud või sulatatud (FET) embrüote (või sügootide) arv 368068512731013262
Siirdamiseks kasutatud embrüote (või sügootide) arv 6841736129403714
Embrüote (või sügootide) siirdamiste/ülekandmiste arv 434101573602185


Tabel 4. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused 2014. aastal – partnerannetus

 Viljastamise meetod KOKKU
 IUIIVFICSIFETmuu
Viljatusravi läbinud paaride arv10345092459702074
Teostatud IUI tsüklite arv146    142
Embrüote (või sügootide)
siirdamiste/ülekandmiste arv
 45997171602146
Kinnitatud kliiniliste raseduste arv131452801080546
Viljastamistsüklite arv, mille puhul tulemust ei olnud võimalik kindlaks teha (ei õnnestunud patsiendiga ühendust saada)1005500


Tabel 5. Kunstliku viljastamise protseduurid sperma doonorluse korral 2015. aastal

 Viljastamise meetod KOKKU
 IUIIVFICSIFETmuu
Eesti doonorite annetatud spermadooside arv     5808
Väljastpoolt Eestit toodud spermadooside arv     19
Viljatusravi läbinud retsipientide arv499081440264
Teostatud IUI tsüklite arv77     
Loodud või sulatatud (FET) embrüote (või sügootide) arv 80747820201487
Siirdamiseks kasutatud embrüote (või sügootide) arv 148147850380
Embrüote (või sügootide) siirdamiste/ülekandmiste arv 8585490219


Tabel 6. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused 2014. aastal – sperma doonorlus

 Viljastamise meetod KOKKU
 IUIIVFICSIFETmuu
Viljatusravi läbinud retsipientide arv 818073470281
Teostatud IUI tsüklite arv 151    88
Embrüote (või sügootide)
siirdamiste/ülekandmiste arv
 8791570235
Kinnitatud kliiniliste raseduste arv 323185049
Viljastamistsüklite arv, mille puhul tulemust ei olnud võimalik kindlaks teha (ei õnnestunud patsiendiga ühendust saada)200000


Tabel 7. Kunstliku viljastamise protseduurid munaraku doonorluse korral 2015. aastal

 Viljastamise meetod KOKKU
 IVFICSIFETmuu
Annetatud munarakkude arv    1615
Viljatusravi läbinud retsipientide arv4744370128
Loodud või sulatatud (FET) embrüote (või sügootide) arv52541214701084
Siirdamiseks kasutatud embrüote (või sügootide) arv 8598670250
Embrüote (või sügootide) siirdamiste/ülekandmiste arv4552370134


Tabel 8. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused 2014. aastal – munarakkude doonorlus

 Viljastamise meetodKOKKU
 IVFICSIFETmuu
Viljatusravi läbinud retsipientide arv4447460137
Embrüote (või sügootide)
siirdamiste/ülekandmiste arv
4142520135
Kinnitatud kliiniliste raseduste arv211715053


Tabel 9. Kunstliku viljastamise protseduurid munarakkude ja seemnerakkude doonorluse korral 2015. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IVFICSIFETmuu
Annetatud munarakkude arv   0434
Viljatusravi läbinud retsipientide arv3411300
Loodud või sulatatud (FET) embrüote (või sügootide) arv29610690375
Siirdamiseks kasutatud embrüote (või sügootide) arv62224088
Embrüote (või sügootide) siirdamiste/ülekandmiste arv34114049


Tabel 10. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused 2014. aastal – munarakkude ja seemnerakkude doonorlus

 Viljastamise meetodKOKKU
 IVFICSIFET
Viljatusravi läbinud retsipientide arv3021345
Embrüote (või sügootide) siirdamiste/ülekandmiste arv2501439
Kinnitatud kliiniliste raseduste arv130316


Tabel 11. Kunstliku viljastamise protseduurid embrüote doonorluse korral 2015. aastal

 Arv
Annetatud embrüote arv103
Viljatusravi läbinud retsipientide arv19
Siirdamiseks kasutatud embrüote (või sügootide) arv35
Embrüote (või sügootide) siirdamiste/ülekandmiste arv19


Tabel 12. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused 2014. aastal – embrüote doonorlus

 Arv
Viljatusravi läbinud retsipientide arv24
Embrüote (või sügootide) siirdamiste/ülekandmiste arv33
Kinnitatud kliiniliste raseduste arv11

 

* Kliinilise raseduse all mõistetakse siin rasedust, mis on diagnoositud sonograafias nähtud ühe või mitme lootepõie või selgete raseduse kliiniliste tundemärkide järgi. See hõlmab ka emakavälist rasedust. Mitmed lootepõied loetakse üheks kliiniliseks raseduseks. 2015. aastal teostatud sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused esitatakse aastal 2017 koos 2016. aasta hankimis- ja käitlemisandmetega.

 

KUDEDE KÄITLEMINE

Kasutatud mõisted:

 • Käideldud koed näitab käideldud kudede ühikuid, hoolimata sellest, kas nad on vabastatud / väljastatud kasutusse või mitte. Hõlmab ka aruande aastale eelnenud aastal ladustatud kudede käitlemist.
 • Töötlemine tähendab kõiki kudede ettevalmistamise, käsitsemise, säilitamise ja pakendamisega seotud operatsioone.
 • Ladustamine iseloomustab aasta jooksul ladustatud kudede arvu, mida ei ole 31. detsembriks siirdamiseks väljastatud ega hävitatud.

Surnud koedoonoreid oli Eestis 2015. aastal 17 ja elusdoonoreid 210.


Skeletisüsteemi kudede hankimine ja käitlemine

Skeletisüsteemi kudede käitlemisest Eestis 2013., 2014. ja 2015. aastal annab ülevaate joonis 1.

Joonis 1. Skeletisüsteemi kudede hankimise ja käitlemisega seotud tegevused aastatel 2013, 2014 ja 2015 Eestis. Üks ühik on eraldi pakendatud siirik (näiteks üks reieluupähik, üks demineraliseeritud luu ühik, üks konteiner luupuru, üks luu lapp (femoral strut), üks osteokondraalne allosiirik, üks eraldi pakendatud kõõlus või osa kõõlusest).

 

Vaskulaarkoe hankimine ja käitlemine

Ülevaate vaskulaarkoe käitlemise kohta Eestis 2013., 2014. ja 2015. aastal annab joonis 2.

Joonis 2. Vaskulaarkoe hankimisega ja käitlemisega seotud tegevused Eestis aastatel 2013, 2014 ja 2015. Üks ühik on üks eraldi pakendatud siirik (näiteks üks pakend sisaldab ühte või mitme pikkusega veresoont).

 

Silma sarvkesta ja amnionimembraani hankimine ja käitlemine

Silma sarvkesta hankimist ja käitlemist Eesti iseloomustab joonis 3 ja amnionimembraani hankimist ja käitlemist joonis 4.

Joonis 3. Silma sarvkesta hankimine ja käitlemine Eestis aastatel 2013, 2014 ja 2015. Üks ühik on üks eraldi pakendatud siirik.

Joonis 4. Amnionimembraani hankimine ja käitlemine Eestis aastatel 2013, 2014 ja 2015. Üks ühik on ühes konteineris olev kude, hoolimata, kui suure koe piirkonnaga on tegemist.

 

ELUNDITE KÄITLEMINE

Elundite käitlemine Eestis 2015. aastal hõlmas neerude, maksa, kopsude, südame ja kõhunäärme käitlemist.

Surnud elundidoonoreid oli Eestis 2015. aastal 20 ja elusdoonoreid 5.

Elundite eemaldamistest ja nende retsipientidest annab ülevaate tabel 13.

Tabel 13. Elundite hankimine ja käitlemine aastatel 2013, 2014 ja 2015.

 201320142015
Neeru annetuste arv - elusdoonorid 115
Eemaldatud neerude arv - elusdoonorid 115
Neeru annetuste arv - surnud doonorid 301919
Eemaldatud neerude arv - surnud doonorid 593838
Neerude sissevedu202
Neerude väljavedu1255
Retsipientide arv483238
    
Maksa annetuste arv 151711
Eemaldatud maksade arv 151711
Maksa sissevedu 001
Maksa väljavedu675
Retsipientide arv997
    
Kopsu annetuste arv556
Eemaldatud kopsude arv101012
Kopsude sissevedu000
Kopsude väljavedu444
Retsipientide arv334
    
Südame annetuste arv 1065
Eemaldatud südamete arv1065
Südame sissevedu000
Südame väljavedu 1065
Retsipientide arv000
    
Kõhunäärme annetuste arv533
Eemaldatud kõhunäärmete arv 533
Kõhunäärmete sissevedu 000
Kõhunäärmete väljavedu 532
Retsipientide arv001

 

Ravimiamet tänab kõiki hankijaid ja käitlejaid koostöö eest!

mai 2016