• English
  • Eesti

Rakkude, kudede ja elundite 2017. aasta hankimis- ja käitlemisandmete kokkuvõte

24.04.2018
Printer-friendly version

Ülevaade 2017. aasta rakkude, kudede ja elundite käitlemisest on koostatud rakkude, kudede ja elundite hankijate ja käitlejate esitatud aastaaruannete põhjal ja katab kõiki hankimis- ja käitlemistegevusi. 2017. aasta 31. detsembri seisuga on Ravimiamet välja andnud üheksa rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise tegevusluba. Hankimise ja käitlemise valdkondadest (hangitavate ja käideldavate rakkude, kudede ja elundite tüüpidest) annab ülevaate tabel 1. Kõige rohkem on Eestis sugurakkude ja embrüote hankijaid ja käitlejaid (5).

Tabel 1. Hangitavate ja käideldavate rakkude, kudede ja elundite tüübid seisuga 31.12.2017.

Hangitavad ja käideldavad rakudHankijad ja käitlejad
KondrotsüüdidOÜ Cellin Technologies
Luuüdi tüvirakudSihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Perifeerse vere dendriitrakudOÜ Cellin Technologies
Perifeerse vere tüvirakudSihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Rasvkoe tüvirakudAS Taastava Kirurgia Kliinik
OÜ Cellin Technologies
Sugurakud ja embrüodAktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
Aktsiaselts Nova Vita Kliinik
AS Kliinik Elite
BioEximi OÜ
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Terapeutilised rakudSihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Hangitavad ja käideldavad koedHankijad ja käitlejad
AmnionimembraanAktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Silma sarvkestAktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Skeletisüsteemi koedAktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
OÜ DiviDent Invest
Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
NahkSihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
VaskulaarkudeAktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
AS Taastava Kirurgia Kliinik
Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Hangitavad ja käideldavad elundidHankijad ja käitlejad
KopsSihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
KõhunääreSihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
NeerSihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
MaksSihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
SüdaSihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

 

RAKKUDE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

TÜVIRAKKUDE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

Andmed tüvirakkude hankimise ja käitlemise kohta Eestis 2017. aastal on toodud tabelis 2.

Tabel 2. Tüvirakkude hankimine ja käitlemine 2017. aastal

 Eestis toimunud loovutused*Sisse veetud loovutused
Hangitud produktide arv
Kondrotsüüdid00
Luuüdi tüvirakud42
Perifeerse vere dendriitrakud00
Perifeerse vere tüvirakud7011
Rasvkoe tüvirakud00
Terapeutilised rakud12
Käideldud produktide arv**
Kondrotsüüdid00
Luuüdi tüvirakud42
Perifeerse vere dendriitrakud00
Perifeerse vere tüvirakud25224
Rasvkoe tüvirakud00
Terapeutilised rakud32
Kasutusse väljastatud produktide arv
Kondrotsüüdid00
Luuüdi tüvirakud42
Perifeerse vere dendriitrakud00
Perifeerse vere tüvirakud15911
Rasvkoe tüvirakud00
Terapeutilised rakud22
Hävitatud produktide arv
Kondrotsüüdid00
Luuüdi tüvirakud60
Perifeerse vere dendriitrakud00
Perifeerse vere tüvirakud157
Rasvkoe tüvirakud00
Terapeutilised rakud00

* Perifeerse vere tüvirakkude puhul loetakse üheks loovutuseks ühe mobilisatsiooni käigus järjestikustel päevadel toimunud afereese.

** Ühe loovutuse käigus saadud, kuid mitmesse pakendisse pakendatud rakukoguseid loetakse erinevateks produktideks

 

SUGURAKKUDE JA EMBRÜOTE KÄITLEMINE

Kunstliku viljastamise protseduure on erinevaid, enim kasutatakse nn IUI, IVF, ICSI ja FET protseduure.

IUI (ingl intrauterine insemination) ehk inseminatsioon – spermast eraldatakse laboritingimustes  elujõulisemad seemnerakud, mis siiratakse naise emakasse ovulatsiooni perioodil. IUI puhul kasutatakse munarakkude viljastamiseks kas partneri või doonori seemnerakke.

IVF (ingl in vitro fertilisation) ehk munarakkude kehaväline viljastamine – protseduur, mille käigus eemaldatakse munarakud munasarjadest ja viiakse laboritingimustes kokku seemnerakkudega. Seega toimub viljastumine kehaväliselt. Inkubaatoris arenenud mõne päeva vanune viljastunud munarakk ehk embrüo siiratakse naise emakasse.

ICSI (ingl intra-cytoplasmic sperm injection) ehk seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon – laboritingimustes süstitakse munarakku üks seemnerakk. Pärast munaraku edukat viljastumist siiratakse embrüo naise emakasse. ICSI protseduuri kasutatakse mehepoolse viljatuse korral, kui spermas on kvaliteetsete seemnerakkude arv väga väike või kui seemnerakud spermas üldse puuduvad ning neid tuleb eraldada munanditest.

FET (ingl frozen embryo transfer) ehk külmutatud embrüo(te) siirdamine – laboritingimustes (IVF või ICSI protseduuri abil) loodud ja külmutatud embrüo(te) ülessulatamine ja naise emakasse siirdamine.


Tabel 3. Kunstliku viljastamise andmed partnerannetuse korral 2017. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IUIIVFICSIFETmuu
Viljatusravi läbinud paarid6940893767162091
Hangitud munarakud 000015301
Viljastatud munarakud 417685900012766
Hangitud spermadoosid     1792
Loodud embrüod 305766352040011732
Teostatud IUI tsüklid91    91
Embrüote siirdamise protseduurid 40494576102110
Siiratud embrüod 5961474117003240


Tabel 4. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused partnerannetuse korral 2016. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IUIIVFICSIFETmuu
Viljatusravi läbinud paarid7444794970232175
Teostatud IUI tsüklid92    92
Embrüote siirdamise protseduurid 45396876332187
Kinnitatud kliinilised rasedused41403211980663
Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid
(patsiendiga ei saadud ühendust)
025108


Tabel 5. Kunstliku viljastamise andmed spermadoonorluse korral 2017. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IUIIVFICSIFETmuu
Eesti doonorite annetatud spermadoosid     495
Väljastpoolt Eestit toodud spermadoosid     86
Viljatusravi läbinud retsipiendid1009044470281
Teostatud IUI tsüklid144    144
Loodud või sulatatud (FET) embrüod 5952011670963
Siiratud embrüod 13959880286
Embrüote siirdamise protseduurid 9739540190


Tabel 6. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused spermadoonorluse korral 2016. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IUIIVFICSIFETmuu
Viljatusravi läbinud retsipiendid785960490246
Teostatud IUI tsüklid124    124
Embrüote siirdamise protseduurid 6658520176
Kinnitatud kliinilised rasedused11191113054
Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)000000


Tabel 7. Kunstliku viljastamise andmed munarakudoonorluse korral 2017. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IVFICSIFETmuu
Annetatud munarakud    3516
Viljatusravi läbinud retsipiendid4668790193
Loodud või sulatatud (FET) embrüod49850028301281
Siiratud embrüod67901410298
Embrüote siirdamise protseduurid4154900185


Tabel 8. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused munarakudoonorluse korral 2016. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IVFICSIFETmuu
Viljatusravi läbinud retsipiendid3466490149
Embrüote siirdamise protseduurid3256620150
Kinnitatud kliinilised rasedused191620055
Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)1103014


Tabel 9. Kunstliku viljastamise andmed munaraku- ja spermadoonorluse korral 2017. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IVFICSIFETmuu
Annetatud munarakud    306
Viljatusravi läbinud retsipiendid18313034
Loodud või sulatatud (FET) embrüod15926540239
Siiratud embrüod20225047
Embrüote siirdamise protseduurid13115029


Tabel 10. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused munaraku- ja spermadoonorluse korral 2016. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IVFICSIFETmuu
Viljatusravi läbinud retsipiendid2648038
Embrüote siirdamise protseduurid26110037
Kinnitatud kliinilised rasedused1302015
Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)01102


Tabel 11. Kunstliku viljastamise andmed embrüodoonorluse korral 2017. aastal

Annetatud embrüod129
Viljatusravi läbinud retsipiendid15
Siiratud embrüod33
Embrüote siirdamise protseduurid18


Tabel 12. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused embrüodoonorluse korral 2016. aastal

Viljatusravi läbinud retsipiendid5
Embrüote siirdamise protseduurid6
Kinnitatud kliinilised rasedused12
Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid
(patsiendiga ei saadud ühendust)
0

 

KUDEDE KÄITLEMINE

Kasutatud mõisted:

  • Käideldud koed – käideldud kudede ühikud, hoolimata sellest, kas nad on vabastatud / väljastatud kasutusse või mitte. Hõlmab ka aruande aastale eelnenud aastal ladustatud kudede käitlemist.
  • Töötlemine – kõik kudede ettevalmistamise, käsitsemise, säilitamise ja pakendamisega seotud operatsioonid.
  • Ladustamine – aasta jooksul ladustatud kudede arv, mida ei ole 31. detsembriks siirdamiseks väljastatud ega hävitatud.
  • Surnud koedoonoreid oli Eestis 2017. aastal 16 ja elusdoonoreid 80.


Järgnevatel joonistel ülevaade skeletikoe, vaskulaarkoe, silma sarvkesta ja amnionimembraani ning naha hankimisest ja käitlemisest 2013–2017.


Joonis 1. Skeletisüsteemi kudede hankimise ja käitlemisega seotud tegevused Eestis ajavahemikus 2013–2017. Ühikuks on eraldi pakendatud siirik (nt üks reieluupähik, üks demineraliseeritud luu ühik, üks konteiner luupuru, üks luu lapp (ingl femoral strut), üks osteokondraalne allosiirik, üks eraldi pakendatud kõõlus või osa kõõlusest).Joonis 2. Vaskulaarkoe hankimisega ja käitlemisega seotud tegevused Eestis 2013–2017. Ühikuks on üks eraldi pakendatud siirik (üks pakend võib sisaldada ühte või mitut erineva pikkusega veresoont).Joonis 3. Silma sarvkesta hankimine ja käitlemine Eestis 2013–2017. Ühikuks on üks eraldi pakendatud siirik.Joonis 4. Amnionimembraani hankimine ja käitlemine Eestis 2013–2017. Ühikuks on ühte konteinerisse pakendatud kude koetüki suurusest sõltumata.Joonis 5. Naha hankimisega ja käitlemisega seotud tegevused Eestis 2014–2017

 

ELUNDITE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

Alates 2017. aastast koostab ja avaldab elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise koondaruande riiklik siirdamisasutus:

http://elundidoonorlus.ee/doonorlus

Ravimiamet tänab kõiki hankijaid ja käitlejaid koostöö eest!

Mai 2018