• English
  • Eesti

Rakkude, kudede ja elundite 2018. aasta hankimis- ja käitlemisandmete kokkuvõte

22.05.2019
Printer-friendly version

Ülevaade 2018. aasta rakkude, kudede ja elundite käitlemisest on koostatud rakkude, kudede ja elundite hankijate ja käitlejate esitatud aastaaruannete põhjal ja katab kõiki hankimis- ja käitlemistegevusi. 2018. aasta 31. detsembri seisuga on Ravimiamet välja andnud üheksa rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise tegevusluba. Hankimise ja käitlemise valdkondadest (hangitavate ja käideldavate rakkude, kudede ja elundite tüüpidest) annab ülevaate tabel 1. Kõige rohkem on Eestis sugurakkude ja embrüote hankijaid ja käitlejaid (5).

Tabel 1. Hangitavate ja käideldavate rakkude, kudede ja elundite tüübid seisuga 31.12.2018.

Hangitavad ja käideldavad rakudHankijad ja käitlejad
KondrotsüüdidOÜ Cellin Technologies
Luuüdi tüvirakudsihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Perifeerse vere dendriitrakudOÜ Cellin Technologies
Perifeerse vere tüvirakudsihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Rasvkoe tüvirakudAS Taastava Kirurgia Kliinik
OÜ Cellin Technologies
Sugurakud ja embrüodaktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
Aktsiaselts Nova Vita Kliinik
AS Kliinik Elite
BioEximi OÜ
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Terapeutilised rakudsihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Nabaväädivere tüvirakudaktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
Hangitavad ja käideldavad koedHankijad ja käitlejad
Amnionimembraanaktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Silma sarvkestaktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Skeletisüsteemi koedaktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
OÜ DiviDent Invest
sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Nahksihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Vaskulaarkudeaktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
AS Taastava Kirurgia Kliinik
sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Hangitavad ja käideldavad elundidHankijad ja käitlejad
Kopssihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Kõhunääresihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Neersihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Makssihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Südasihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

 

RAKKUDE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

TÜVIRAKKUDE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

Andmed tüvirakkude hankimise ja käitlemise kohta Eestis 2018. aastal on toodud tabelis 2.

Tabel 2. Tüvirakkude hankimine ja käitlemine 2018. aastal

 Eestis tehtud loovutusedSisse veetud loovutused
Hangitud produktide arv
Kondrotsüüdid00
Luuüdi tüvirakud20
Perifeerse vere dendriitrakud00
Perifeerse vere tüvirakud12422
Rasvkoe tüvirakud00
Terapeutilised rakud00
Nabaväädivere tüvirakud00
Käideldud produktide arv**
Kondrotsüüdid00
Luuüdi tüvirakud20
Perifeerse vere dendriitrakud00
Perifeerse vere tüvirakud33044
Rasvkoe tüvirakud00
Terapeutilised rakud00
Nabaväädivere tüvirakud00
Kasutusse väljastatud produktide arv
Kondrotsüüdid00
Luuüdi tüvirakud20
Perifeerse vere dendriitrakud00
Perifeerse vere tüvirakud17634
Rasvkoe tüvirakud00
Terapeutilised rakud00
Nabaväädivere tüvirakud  
Hävitatud produktide arv
Kondrotsüüdid00
Luuüdi tüvirakud10
Perifeerse vere dendriitrakud00
Perifeerse vere tüvirakud633
Rasvkoe tüvirakud00
Terapeutilised rakud00
Nabaväädivere tüvirakud00

**Ühe loovutuse käigus saadud, kuid mitmesse pakendisse pakendatud produkte loetakse erinevateks produktideks. See tähendab, et ühest loovutusest võib saada mitu produkti.

 

SUGURAKKUDE JA EMBRÜOTE KÄITLEMINE

Kunstliku viljastamise protseduure on erinevaid, enim kasutatakse nn IUI, IVF, ICSI ja FET protseduure.

IUI (ingl intrauterine insemination) ehk inseminatsioon – spermast eraldatakse laboritingimustes  elujõulisemad seemnerakud, mis siiratakse naise emakasse ovulatsiooni perioodil. IUI puhul kasutatakse munarakkude viljastamiseks kas partneri või doonori seemnerakke.

IVF (ingl in vitro fertilisation) ehk munarakkude kehaväline viljastamine – protseduur, mille käigus eemaldatakse munarakud munasarjadest ja viiakse laboritingimustes kokku seemnerakkudega. Seega toimub viljastumine kehaväliselt. Inkubaatoris arenenud embrüo(d) siiratakse naise emakasse.

ICSI (ingl intra-cytoplasmic sperm injection) ehk seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon – laboritingimustes süstitakse munarakku üks seemnerakk. Pärast munaraku edukat viljastumist siiratakse embrüo naise emakasse. ICSI protseduuri kasutatakse mehepoolse viljatuse korral, kui spermas on kvaliteetsete seemnerakkude arv väga väike või kui seemnerakud spermas üldse puuduvad ning neid tuleb eraldada munanditest.

FET (ingl frozen embryo transfer) ehk külmutatud embrüo(te) siirdamine – laboritingimustes (IVF või ICSI protseduuri abil) loodud ja külmutatud embrüo(te) ülessulatamine ja naise emakasse siirdamine.


Tabel 3. Kunstliku viljastamise andmed partnerannetuse korral 2018. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IUIIVFICSIFETmuu*
Viljatusravi läbinud paarid100444100980142358
Hangitud munarakud     16003
Viljastatud munarakud 431493110013625
Hangitud spermadoosid     2242
Loodud või sulatatud (FET) embrüod 286570882283012236
Teostatud IUI tsüklid136    136
Embrüote siirdamise protseduurid 42096591002295
Siiratud embrüod 5761481132003377


 Tabel 4. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused partnerannetuse korral 2017. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IUIIVFICSIFETmuu
Viljatusravi läbinud paarid6940893767162091
Teostatud IUI tsüklid91    91
Embrüote siirdamise protseduurid 40494576102110
Kinnitatud kliinilised rasedused101433472420742
Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)001102


 Tabel 5. Kunstliku viljastamise andmed seemnerakudoonorluse korral 2018. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IUIIVFICSIFETmuu
Eesti doonorite annetatud spermadoosid     1053
Väljastpoolt Eestit toodud spermadoosid     158
Viljatusravi läbinud retsipiendid1118043550289
Teostatud IUI tsüklid158    158
Loodud või sulatatud (FET) embrüod 58131216101054
Siiratud embrüod 13066930289
Embrüote siirdamise protseduurid 8842640194


Tabel 6. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused seemnerakudoonorluse korral 2017. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IUIIVFICSIFETmuu
Viljatusravi läbinud retsipiendid1009044470281
Teostatud IUI tsüklid144    144
Embrüote siirdamise protseduurid 9739540190
Kinnitatud kliinilised rasedused832139062
Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)011002


Tabel 7. Kunstliku viljastamise andmed munarakudoonorluse korral 2018. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IVFICSIFETmuu
Annetatud munarakud    2010
Viljatusravi läbinud retsipiendid4366740183
Loodud või sulatatud (FET) embrüod38940824601043
Siiratud embrüod62901170269
Embrüote siirdamise protseduurid4260880190


 Tabel 8. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused munarakudoonorluse korral 2017. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IVFICSIFETmuu
Viljatusravi läbinud retsipiendid4668790193
Embrüote siirdamise protseduurid4154900185
Kinnitatud kliinilised rasedused211528064
Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)16007


 Tabel 9.  Kunstliku viljastamise andmed munaraku- ja seemnerakudoonorluse korral 2018. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IVFICSIFETmuu
Annetatud munarakud    201
Viljatusravi läbinud retsipiendid12510027
Loodud või sulatatud (FET) embrüod10623380167
Siiratud embrüod12416032
Embrüote siirdamise protseduurid9410023


 Tabel 10. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused munaraku- ja seemnerakudoonorluse korral 2017. aastal

 Viljastamise meetodKOKKU
 IVFICSIFETmuu
Viljatusravi läbinud retsipiendid18313034
Embrüote siirdamise protseduurid13115029
Kinnitatud kliinilised rasedused508013
Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)10102


 Tabel 11. Kunstliku viljastamise andmed embrüodoonorluse korral 2018. aastal

 KOKKU
Annetatud embrüod62
Viljatusravi läbinud retsipiendid11
Siiratud embrüod19
Embrüote siirdamise protseduurid12


 Tabel 12. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused embrüodoonorluse korral 2017. aastal

 KOKKU
Viljatusravi läbinud retsipiendid15
Embrüote siirdamise protseduurid18
Kinnitatud kliinilised rasedused9
Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)0

 

KUDEDE KÄITLEMINE

Kasutatud mõisted:

  • Käideldud koed – käideldud kudede ühikud, hoolimata sellest, kas nad on vabastatud / väljastatud kasutusse või mitte. Hõlmab ka aruande aastale eelnenud aastal ladustatud kudede käitlemist.
  • Töötlemine – kõik kudede ettevalmistamise, käsitsemise, säilitamise ja pakendamisega seotud operatsioonid.
  • Ladustamine – aasta jooksul ladustatud kudede arv, mida ei ole 31. detsembriks siirdamiseks väljastatud ega hävitatud.
  • Surnud koedoonoreid oli Eestis 2018. aastal 28 ja elusdoonoreid 95.

Järgnevatel joonistel ülevaade skeletikoe, vaskulaarkoe, silma sarvkesta, amnionimembraani ning naha hankimisest ja käitlemisest aastatel 2014–2018.

Joonis 1. Skeletisüsteemi kudede hankimise ja käitlemisega seotud tegevused Eestis ajavahemikus 2014–2018. Ühikuks on eraldi pakendatud siirik (nt üks reieluupähik, üks demineraliseeritud luu ühik, üks konteiner luupuru, üks luu lapp (ingl femoral strut), üks osteokondraalne allosiirik, üks eraldi pakendatud kõõlus või osa kõõlusest).

Joonis 2. Vaskulaarkoe hankimisega ja käitlemisega seotud tegevused Eestis 2014–2018. Ühikuks on üks eraldi pakendatud siirik (üks pakend võib sisaldada ühte või mitut erineva pikkusega veresoont).

Joonis 3. Silma sarvkesta hankimine ja käitlemine Eestis 2014–2018. Ühikuks on üks eraldi pakendatud siirik.

Joonis 4. Amnionimembraani hankimine ja käitlemine Eestis 2014–2018. Ühikuks on ühte konteinerisse pakendatud kude koetüki suurusest sõltumata.

Joonis 5. Naha hankimisega ja käitlemisega seotud tegevused Eestis 2014–2018

 

ELUNDITE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

Alates 2017. aastast koostab ja avaldab elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise koondaruande riiklik siirdamisasutus:

http://elundidoonorlus.ee/doonorlus

Ravimiamet tänab kõiki hankijaid ja käitlejaid koostöö eest!

Mai 2019