• English
  • Eesti

Ravimi Alli tarneraskus

16.10.2012
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Glaxo Group Ltd  esindaja on teatanud ravimi Alli 60mg kõvakapslite (toimeaine orlistaat) tarneraskusest, mille kestus ei ole hetkel teada. Sama toimeainet sisaldavatest ravimitest on saadaval retseptiravim Xenical, mis sisaldab kapsli kohta 120mg orlistaati.

Täiendav informatsioon tarneraskuste kohta on leitav siit.