• English
  • Eesti

Ravimi Altargo turustamine lõpetatakse

14.11.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Glaxo Group Ltd. esindaja teatas ravimi Altargo 1% salvi (toimeaine retapamuliin) turustamise lõpetamisest. Teisi sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma raviarstiga.