• English
  • Eesti

Ravimi Imdur tarneraskus

31.12.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja TopRidge Pharma (Ireland) Limited esindaja teatas ravimi Imdur 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide (toimeaine isosorbiitmononitraat) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari lõpuni 2019. Ravim on praegu veel apteekides saadaval, samuti on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.