• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimiamet läbis rahvusvahelise auditi heade tulemustega

04.06.2014
Printer-friendly version

Ravimiamet osales 2014. a rahvusvahelisel võrdlusmõõdistamisel BEMA (Benchmarking of European Medicines Agencies).

BEMA on HMA (Heads of Medicines Agencies) algatusel korraldatud võrdlusmõõdistamine, milles osalevad Euroopa ravimiametid.

BEMA raamistik ja hindamiskriteeriumid on koostatud ISO 9004 ja TQM baasil, kohandades neid ravimiametite spetsiifilistele funktsioonidele. Vaatluse all on kõik olulisemad juhtimis- ja tugifunktsioonid ja põhitegevused ning nendevahelised seosed, mis on esitatud 14 võtmeindikaatorina ning 41 spetsiifilise indikaatorina.

BEMA läbiviimine koosneb kahest osast:
1)            Enesehindamine lähtuvalt võtme- ja spetsiifilistest indikaatoritest
2)            Spetsiaalse väljaõppe saanud spetsialistide hindamisvisiit kohapeal.

2014. aastal läbiviidud võrdlusmõõdistamine oli meie Ravimiameti jaoks arvult neljas ja audiitorite visiit kestis 4 päeva.
Seekord oli võrdlusmõõdistamise küsimustik võrreldes varasematega täpsem ja detailsem, hindamiskriteeriumid rangemad, kogu uuring oli sisult suunatud protsesside toimivuse ja eesmärkide täitmise hindamisele, eriline rõhk oli pandud efektiivsuse mõõtmisele ja selle tõendamisele.

Ravimiamet saavutas võrdlusmõõdistamisel head tulemused: keskmine reiting võrreldes eelmise korraga tõusis 20%. Sisuliselt tähendab see seda, et Ravimiameti töökorraldus, selle efektiivsus ja järjepidev parendamine on saanud tunnustuse ka rahvusvahelisel tasemel.