• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimiamet lähtub apteegireformi üleminekusätetest ja Riigikohtu suunistest

17.07.2019
Printer-friendly version

Täna jõudis avalikkuseni Proviisorite Koja läkitatud kiri Ravimiametile. Ravimiamet kinnitab, et järgib apteegireformi üleminekuperioodile seatud nõudeid ning hindab apteekide vastavust tingimustele ka nende kolimisel.

Järgmisel aastal rakenduvaid apteegireformi nõudeid kirjeldavad muudatused ravimiseaduses jõustusid 2014. ja 2015. aastal. Vastavalt seadusele peavad apteegid viima end uute nõuetega kooskõlla 1. aprilliks 2020.

Arvestades seadusemuudatust, ei ole Ravimiamet võimaldanud üleminekuperioodil uut tegevusluba apteekidele, mis sätestatud nõuetele ei vasta. See puudutab ka proviisori enamusosalust ja talle kuuluvate apteekide piirarvu, mille kohaselt nö ketiapteegid ei ole nõuetele vastavad.

Samas ei tähenda jõustunud muudatused seda, et juba olemasolevad apteegid ei saaks oma majandustegevust mõistlikus ulatuses ümber korraldada kuni uute nõuete rakendumiseni 2020. aastal. Praktikat, kuidas käsitleda nõuetele veel mitte vastavaid apteeke, aitasid täpsustada ka Riigikohtu 29. mail 2018 otsustes antud seisukohad.

Riigikohtu seisukohtadest tulenevalt ei ole nõuetel mittevastavate apteekide kolimine üleminekuperioodil täielikult välistatud, esitades ka suunised tingimuste hindamiseks. Seetõttu kaalub Ravimamet senisest põhjalikumalt, kas apteegi tegevuskoha muutmise puhul on tegemist senise majandustegevuse jätkamisega või muutub tegevus sedavõrd suures ulatuses, et seda tuleks käsitleda uuele tegevusloale esitatavate nõuete ulatuses. Kohtuotsuse valguses arvestame apteegireformi soodustava eesmärgi kõrval näiteks nii kolimise põhjuseid kui mõju olemasolevatele proviisorapteekidele ja tarbijaskonnale. Seetõttu ei saa nõustuda Proviisorite Koja kriitikaga, nagu tegutseks Ravimiamet otsuseid langetades vastuolus seaduse ning Riigikohtu suunistega.

Seatud põhimõtteid järgides hindab Ravimiamet ka BENU Apteek Eesti OÜ taotlust, millega soovib Põhja-Eesti Regionaalhaigla pinnale kolida apteegi, mis asub ca 200 m kaugusel. Otsuse võtab Ravimiamet vastu lähipäevadel.

Ravimiamet teeb omalt poolt kõik, et toetada praeguste apteekide ümberkujundamist proviisorapteekideks järgmise aasta 1. aprilliks. Selleks, et kogu menetluskoormus ei kuhjuks ühte perioodi, alustame juba pärast suve suhtlust nende tegevusloa omanikega, kes peaksid oma tegevust ümber korraldama. Olukorras, kus märkimisväärne osa tegutsevatest apteekidest ei vasta veel nõuetele, eeldab apteegireformi ladus elluviimine kõigi osapoolte aktiivset panustamist.