• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimiamet otsib spetsialisti järelevalveosakonda

08.09.2020
Printer-friendly version

Ravimiamet võtab tööle SPETSIALISTI järelevalveosakonda (0,8 ametikohta).

Spetsialisti peamisteks ülesanneteks on:
- kujundada ja rakendada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete alast praktikat (sh rahvusvaheline suhtlus, käitlejate nõustamine, tegevuslubade andmine ja kasutajate registreerimine, käitlejate järelevalve, aruandlus, seadusloomes osalemine),
-  lahendada võltsitud ravimitega seotud juhtumeid,
-  tegeleda paralleelkaubandusega seotud küsimustega.

Kandidaadilt eeldame:
- kõrgharidust meditsiini valdkonnas,
- väga head kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust nii eesti kui inglise keeles,
- oskust teavet süsteemselt hankida, analüüsida, kasutada ja edastada,
- initsiatiivi ja huvi valdkonna vastu,
- võimet näha arenguvõimalusi,
- väga head suhtlemisoskust ja koostöövõimet,
- otsustus- ja vastutusvõimet, kohusetundlikkust ja täpsust,
- arvutikasutamise oskust tööks vajalikul tasemel,
- valmisolekut sise- ja välislähetusteks,
- B-kategooria juhilube.

Kasuks tuleb:
- vene keele oskus,
- vähemalt 1-aastane töökogemus valdkonnas.

Omalt poolt pakume:
- väljaõpet ametikohal vajaminevate erioskuste osas,
- huvitavat ja vaheldusrikast tööd,
- enesetäiendamise võimalusi väljaspool Eestit,
- kaasaegset töökeskkonda.

Töökoht asub Tartus.

Lisainformatsioon Ravimiameti järelevalveosakonna juhataja Liis Priilt telefonil 737 4140 või e-posti aadressil liis.prii@ravimiamet.ee.

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikirja koos elulookirjeldusega hiljemalt 22. septembril 2020 e-posti aadressile personal@ravimiamet.ee.

Ravimiamet on valitsusasutus, mille missiooniks on kaitsta inimeste ja loomade tervist, toetades ravimite õiget kasutamist ning ravimivaldkonna arengut.