• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimiamet tagastas Terve Pere Apteek OÜ taotluse BENU Apteek Eesti OÜ tegutsemiskoha muutmise otsuse vaidlustamiseks õiguspäraselt

12.06.2019
Printer-friendly version

Eile jättis Riigikohus menetlusse võtmata Terve Pere Apteek OÜ kaebuse Ravimiameti kohustamiseks BENU Apteek Eesti OÜ apteegi asukoha muutmise otsuse uuesti läbivaatamiseks ja tühistamiseks. Seega jäi jõusse Tartu Ringkonnakohtu tänavu jaanuaris tehtud lahend.

Ravimiamet rahuldas eelmise aasta 20. märtsil BENU Apteek Eesti OÜ taotluse apteegitegevuse üleviimiseks Tõrva linnast Tallinna (Sütiste tee 17).

Terve Pere Apteek OÜ esitas 12. septembril Ravimiametile taotluse BENU Apteek Eesti OÜ-le väljastatud üldapteegi tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks. Ravimiamet käsitles esitatud taotlust vaidena ning tagastas selle 19. septembril läbivaatamatult.

Terve Pere Apteek OÜ esitas möödunud oktoobri alguses Ravimiametile taotluse, milles palus, et Ravimiamet alustaks riiklikku järelevalvemenetlust BENU Apteek Eesti OÜ üldapteegi tegevusloa suhtes, sealhulgas hindaks vajadust tunnistada nimetatud tegevusluba kehtetuks.

Ravimiamet tagastas Terve Pere Apteek OÜ taotluse põhjendustel, mille kohaselt ei ole Ravimiametile teada ja ka taotleja ei ole välja toonud puuduseid või rikkumisi tegevusloa alusel osutatava apteegiteenuse kvaliteedis, ravimite käitlemisnõuete või majandustegevuse nõuete osas ning vaidlustatud otsus ei riku taotleja õigusi.

Terve Pere Apteek OÜ esitas seepeale möödunud novembris Tartu Halduskohtule kaebuse, milles palus kohustada Ravimiametit vaatama kaebaja taotlus järelevalve alustamiseks uuesti läbi. Tartu Halduskohus tagastas detsembri alguses Terve Pere Apteek OÜ kaebuse kaebeõiguse puudumise tõttu.

Möödunud aasta detsembris vaidlustas Terve Pere Apteek OÜ  Tartu Ringkonnakohtus Tartu halduskohtu lahendi. Selle aasta jaanuaris jättis Tartu Ringkonnakohus Terve Pere Apteek OÜ kaebuse rahuldamata ja Tartu Halduskohtu lahendi muutmata.

Tartu Ringkonnakohus nõustus oma lahendis Ravimiameti seisukohaga, et riikliku järelevalve menetlus ei ole kohane haldusakti vaidlustamiseks. Haldusakti kehtetuks tunnistamist saab haldusorganilt nõuda haldusakti vaidlustamisel vaidega või menetluse uuendamise taotluse esitamisega, samuti halduskohtule tühistamiskaebuse esitamisega. Kaebajal puudub õigus riikliku järelevalvemenetluse kaudu Ravimiametilt nõuda kolmandale isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamist.

Veebruari alguses esitas Terve Pere Apteek OÜ määruskaebuse Riigikohtule, mille kohus jättis eile menetlusse võtmata.