• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimiameti järelevalvest ravimikäitlejate juures ja ravimireklaami alal 2005. aasta I poolaastal

04.08.2005
Printer-friendly version

 

Ravimiamet tegi 2005. aasta I poolaastal 186 inspektsiooni ravimite käitlemise tegevusloaga ettevõtetesse kontrollimaks ravimiseaduse ja tema alusel välja antud õigusaktidest kinnipidamist.
Jaemüügiapteeke ja haiglaapteeke on kontrollitud 158 korral, veterinaarapteeke 12 korral, ravimite hulgimüüjaid 16 korral ja ravimitootjaid ning verekeskusi 10 korral.
Lisaks on tehtud nimetatud ettevõtetes 16 uute või renoveeritud ruumide ülevaatust.
Täiendavalt on kontrollitud 13 korral ettevõtjaid, kellel puudub ravimite käitlemise tegevusluba (s.h. loomatarvete poed ja turud).

Rikkumiste kohta koostati 83 ettekirjutust õigusaktide nõuete täitmiseks. Väärtegusid ravimite käitlemises on menetletud 15-s ravimite käitlemise tegevusluba omavas ettevõttes ja 3-s tegevusloata ettevõttes. Kokku määrati väärtegude eest rahatrahve summas 54 100 krooni. Enim kordi trahviti apteegi töötajaid ravimite väljastamisnõuete rikkumise eest (retseptiravimi müük ilma retseptita).

Ravimireklaami järelevalve tulemusel viidi poolaastas läbi 5 väärteomenetlust, tehti 13 ettekirjutust. Kokku määrati ravimireklaami alaste rikkumiste eest rahatrahve summas
79 400 krooni.

Täiendav info:
Ravimiamet tel 7 374 140 või info@ravimiamet.ee


4. august 2005