• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimiameti peadirektor Euroopa ravimiametite juhtgrupis

05.03.2007
Printer-friendly version

 

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp valiti Euroopa ravimiametite juhtide koostöövõrgustiku juhtgrupi liikmeks. Lisaks kuuluvad gruppi veel Ühendkuningriigi veterinaarravimite ameti, Saksamaa Paul Ehrlichi Instituudi ning Taani ravimiameti juhid. Juhtgrupi üleandeks on koordineerida ja hõlbustada Euroopa kõigi 44 ravimiameti koostööd.

Euroopa Liidu riikide, Islandi, Norra ja Lichtensteini 44 humaan- ja veterinaarravimite ametite juhid kohtuvad regulaarselt, et teha koostööd Euroopa ravimiregulatsioonide süsteemis ning võimaldada mõttevahetusi ühiste huvide edendamiseks. Grupp sõnastab tasakaalustatud vaated Euroopa protseduuridele ja nende mõjule liikmesriikide ressursikasutuses, korraldab ühiste kohustuste juhtimist, töötab välja praktilisi lahendusi süsteemis ilmsiks tulevatele probleemidele, mis liikmesriike mõjutavad ning võimaldab liikmesriikide pädevate asutuste seisukohtade edastamist Euroopa Komisjonile ja Euroopa ravimiametile (EMEA). Ravimiametite juhid kohtuvad tavapäraselt 4 korda aastas. Juhtgrupp peab oma töökoosolekuid kohtumiste vahepeal põhiliselt telekonverentsidena. Koostöövõrgustiku püsisekretariaat asub praegu Iiri ravimiametis.

Täiendav info Euroopa ravimiametite ühisel kodulehel www.hma.eu