• English
  • Eesti

Ravimiameti väärtused

Printer-friendly version

Pädevus
- Tugineme oma töös ajakohastele teadusandmetele ja õigusaktidele ning kasutame parimat teadmist.
- Kaasajastame oma teadmisi ja töömeetodeid.
- Teame, et kõik, mis teeme ja ütleme, esindab Ravimiametit ja arvestame, et meie otsustel on oluline mõju.

Usaldusväärsus
- Kaalume otsuseid tehes kõiki teadaolevaid aspekte ja oleme partnerite ja kolleegide suhtes erapooletud.
- Otsime sisulisi lahendusi ja täidame oma lubadusi.
- Analüüsime oma otsuseid, julgeme tunnistada oma vigu ja õpime nendest.

Tegusus
- Paneme tähele kohti, kus saame olla kasulikud.
- Räägime kaasa olulistes asjades, algatame vajalikke muutusi ja viime alustatu lõpule.
- Väärtustame enda, kolleegide ja koostööpartnerite aega.

Koostöö
- Märkame koostöövõimalusi ja oleme avatud. koostööettepanekutele, mis toetavad ravimivaldkonna arengut.
- Koostööd tehes arvestame teise poole ootustega ja peame kokkulepetest kinni.
- Anname endast parima ja tunnustame koostööpartnerite ja kolleegide panust.