• English
 • Eesti

Ravimid ja Internet: juhend usaldusväärse informatsiooni leidmiseks

Printer-friendly version

 

Tõlke aluseks on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni
väljaanne Medical products and the Internet Genf 1999

Kokkuvõte olulistest punktidest.

 1. Õige kasutamise korral võimaldab internet kiire ja kerge juurdepääsu tervishoiualasele informatsioonile, andes kasulikku informatsiooni selliste teemade kohta nagu haigused, tervislik seisund, haiguste ravi, ravimid, tervis, meditsiinilised organisatsioonid ja asutused (vt. Punkt I).
 2. Internetist saadud informatsioon võib olla kasulik, kui konsulteerite oma arstiga teie haiguse või tervisliku seisundi küsimustes. Kuid internetist saadud juhised ei asenda konsultatsiooni arstiga (vt. Punkt II).
 3. Kuigi seda on sageli raske teha, on teil siiski vaja kontrollida internetis olevat informatsiooniallikat (vt. Punkt II).
 4. Informatsioon, mis paistab olevat liiga hea, et olla tõsi, vajab eriti kontrollimist ja hoolikat hindamist (vt. Punkt III).
 5. Olge ettevaatlik ravimite ostmisel inteneti kaudu. Soovitame tungivalt muretseda ravimid seaduslike apteekide kaudu (vt. Punkt IV).
 6. Konsulteerige oma arsti või apteekriga enne kui otsustate hakata end ise ravima (vt. Punkt V):

 


 

PUNKT I: INTERNET ON VÄÄRTUSLIK INFORMATSIOONIALLIKAS, KUID JÄLGIGE, ET TE TUNNETE JA USALDATE SEDA ALLIKAT.

Internet on väärtuslik tervishoiualase informatsiooni allikas sellistes küsimustes nagu haigused, tervislik seisund, haiguste ravi, ravimid, tervishoiu- ja meditsiinilised organisatsioonid. Õige kasutamise korral võimaldab ta kiire ja kerge juurdepääsu sellele informatsioonile on-line meditsiinilistest raamatukogudest, ülikoolidest, tervishoiuühingutest ja Ravimiametist. Siiski, tervishoiualase ja ravimeid puudutava informatsiooni kvaliteet internetis erineb ja sageli on interneti kasutajal raske identifitseerida informatsiooni tegelikku allikat ja otsustada, kas see on usaldusväärne, täielik ja ajakohastatud.

 


 

PUNKT II: USALDUSVÄÄRSE TERVISHOIUALASE JA MEDITSIINILISE INFORMATSIOONI LEIDMINE INTERNETIST.

Usaldusväärsed allikad tervishoiu ja meditsiinilise informatsiooni kohta on kättesaadavad internetist. See informatsioon võib olla kasulik, kui konsulteerite oma arstiga teie haiguse või tervisliku seisundi küsimustes, kuid ta ei asenda neid konsultatsioone (vt. Punkt V). Kui te otsite või hindate informatsiooni, pidage silmas järgmist:

 1. Võib olla keeruline hinnata informatsiooniallikat, mille te leiate veebileheküljelt, samuti seda kontrollida. Kui informatsiooniallikas ei ole teile tuttav, on teil võimalik teada saada rohkem selle kohta tervishoiutöötajate või usaldusväärsete organisatsioonide kaudu, keda te teate. Nad võivad teil aidata hinnata veebi informatsiooni usaldusväärsust ja kvaliteeti.
 2. Alljärgnev annab miinimuminformatsiooni, mida veebilehekülg peaks sisaldama.

 

 

VAATATE VEEBILEHEKÜLGE? KONTROLLIGE:

 

 • kas veebilehekülje omaniku nimi ja kontaktaadress on antud?
 • kas on selge, milline organisatsioon toetab, teenindab või aitab muul moel veebilehekülge?
 • kui reklaam või sponsorlus on toetuse allikaks, kas see on selgelt välja toodud?
 • kas see lehekülg on tarbijatele, tervishoiutöötajatele või kellelegi teisele?
 • millal esitatud informatsiooni viimati kooskõlastati?

 

Internetis on palju tervishoiu- ja meditsiinilehekülgi, mis annavad head informatsiooni, mida teistest meedia allikatest ei ole kerge leida. See võib olla mõeldud tervishoiustöötajatele või tavakasutajatele. Kuid isegi usaldusväärsetest allikatest pärinev informatsioon võib nõuda eriettevalmistust, et seda õigesti hinnata ja määrata, kas soovitatu sobib teie haiguse või tervisliku seisundi puhul. Veebilehekülgedel toodud informatsioon hõlmab teemasid nagu:

 1. Haiguse või seisundi kohta tehtavad uurimistööd, kaasa arvatud harvaesinevad haigused ja nendega seotud kliinilised katsed.
 2. Uue ravimi kasutamisluba teie riigi tervishoiuasutuste poolt spetsiifilise haiguse või seisundi puhul.
 3. Üldinformatsiooni haiguste või seisundite kohta, näiteks kõrge vererõhk, artriit või tüsenemine.
 4. Tugigrupid teatud haiguste ja seisunditega inimestele, nagu HIV/AIDS või vähktõbi.
 5. Rahvusvaheliste, riiklike või kohalike organisatsioonide nimekirjad, kes toetavad ja annavad informatsiooni mingi haiguse või seisundi kohta.

Iga riigi tervishoiuasutused ja organisatsioonid võivad koostada lehekülgede nimistu, mis on seotud tervishoiualase ja meditisiinilise informatsiooni usaldusväärsete allikatega.

 


 

 

PUNKT III: USALDUSVÄÄRSE INFORMATSIOONI LEIDMINE RAVIMITE KOHTA INTERNETIS

Internet pakub ka informatsiooni ravimite kohta. Kui te otsite ja hindate informatsiooni ravimite kohta, pidage silmas järgmist:

 1. Kui informatsioon paistab olevat liiga hea et olla tõsi, siis ilmselt vajab see eriti kontrollimist. Alljärgnev toob mõningad hoiatavad näited selle kohta, et informatsioon ravimi kohta ei tarvitse olla õige.
  • Reklaam või informatsioon, mis kasutab fraase nagu"teaduslik läbimurre", "imepärane ravi", "eksklusiivne ravim", "salajane valem", "antiikne toimeaine", "riskivaba", "vananemise vastu", "parandab seksuaalakti" ja "täiesti naturaalne";
  • Haiguslood "tervekssaanud" kasutajatelt kinnitavad hämmastavaid tulemusi. Kui te näete sellist avaldust, küsige tõestust selle kohta, et see on "tüüpiline";
  • Sümptomite ja haiguste nimekiri, mida antud ravim väidetavalt ravib, näiteks mingi ravim ravib või ravib terveks HIVi/AIDSi, vähi, artriidi, Alzheimeri haiguse, kortsud, kaaluprobleemid, mälukaotuse jne;
  • Reklaamikuulutused, mis uudiste pealkirjades toovad ära trendikad toimeained.
  • Väited, et ravimit saab ainult ühest allikast ja ainult lühikest aega.
  • Arvamused "kuulsatelt" meditsiiniekspertidelt;
  • Väited, et "riski pole" või informatsiooni puudumine riski kohta. Pidage meeles: ükski ravim või ravi ei ole täielikult riskivaba;
  • Väited, et ravim on "teaduslikult kontrollitud" ja "absoluutselt ohutu".
 2. 2. Samanimelised ravimid võivad sisaldada erinevaid toimeaineid erinevates maades. Sellepärast, kui te otsite informatsiooni, tuleks vaadata toimeaine rahvusvahelist mitteomanduslikku nime. (International Nonproprietary Name) ja mitte ravimpreparaadi firmanimetust (kaubanduslikku nimetust, Trade name).
 3. 3. Informatsioon ravimi kohta peaks olema nii täiuslik kui võimalik ja see peaks sisaldama vähemalt alljärgnevaid raamisolevaid punkte:
  • ravimi nimetus
  • toimeaine
  • abiained, mis teadaolevalt võivad tekitada probleeme mõnedele inimestele.
  • milleks ravimit kasutada
  • millal ei või ravimit kasutada (näit. rasedus, allergia, vastastikune toime teiste ravimite või toiduga)
  • kuidas ravimit kasutada
  • võimalikud kõrvalmõjud
  • kuidas säilitada ravimit
  • tootja nimi ja kontaktinformatsioon
  • informatsiooni ajakohastamise kuupäev

 


 

PUNKT IV: OLGE ETTEVAATLIK OSTES RAVIMEID INTERNETI KAUDU

Ravimeid pakutakse sageli müügiks interneti kaudu. Müügiks pakkumine ja müümine või ostmine teisest riigist interneti kaudu võib olla ebaseaduslik. Sellepärast, enne ravimi ostmist selgitage välja, kas apteegil on õigus seda teha. Kui kaalute ravimite ostmist interneti kaudu, olge ettevaatlik, sest te võite riskeerida oma tervisega ja raisata raha. Konsulteerige tervishoiustöötajaga enne kui hakkate end ise ravima.On palju põhjusi, miks interneti kaudu ostetud ravimid võivad teid ohustada, põhjustada ebamugavusi või raha kaotamist. Kümmet põhjust vaadeldakse allpool.

1. Ohutuse ja efektiivsuse tõestus võib puududa

Paljudes riikides enne ravimite heakskiitmist, registreerimist, litsenseerimist või müügiõiguse andmist peavad firmad, kes toodavad ja turustavad neid, viima läbi uuringu ja demonstreerima ravimiametile, et tooted on ohutud, efektiivsed ja kvaliteetsed inimestele kasutamiseks. Kuigi sellised heakskiidetud ravimid võivad olla saadaval interneti kaudu, võidakse müügiks pakkuda ka ravimeid, mida ei ole uuritud ja hinnatud vastavalt teie riigi seadustele ja määrustele. Sellistel registreerimata ravimeil ei ole tõestust ohutuse ja efektiivsuse kohta. Interneti kasutajana võib teil olla raske vahet teha ravimite vahel, mis vastavad teie riigi nõuetele ja nende vahel, mis ei vasta.
Internetist on kättesaadav informatsioon ravimite kohta, mida töötatakse välja ja katsetatakse inimeste peal. Kui teil on haigus või seisund, mille jaoks praegu ei ole ravi, olete te võib-olla otsinud informatsiooni selle haiguse või seisundi kohta ja lugenud nendest uutest ravimitest internetist. Kuigi uusi ravimeid ei saa veel alati välja kirjutada, võivad arstid mõnikord teile välja kirjutada ravimi enne selle heakskiitmist, registreerimist, või arvata teid kliinilisse uuringusse. On oluline mõista, et selliste ravimite kasutamine enne heakskiitmist võib tuua kaasa lisariski võimalike kõrvaltoimete tõttu (mis võivad olla tõsised või eluohtlikud) ja nende õige annustamise skaala võib veel puududa. Mõnedel juhtudel ei tarvitse ravimit teie riigis olla, kuid see võib olla lubatud kasutamiseks mõnes teises riigis. Sellisel juhul võivad teie riigis olla spetsiaalsed seaduslikud protseduurid, mis lubavad seda ravimit välismaalt hankida. Seda saaks teha arsti abil ametlike levitamiskanalite kaudu (hulgimüüja, apteek).

2. Kasutamisjuhend võib olla mittepiisav

Et kasutada ravimeid õigesti ja ohutult, peavad neil olema kaasas täpsed instruktsioonid. Puudub kindlus, et interneti kaudu saadud ravimil on kaasas korrektne kasutamisjuhend annustamise ja hoiatustega. Lisaks, juhendid võivad olla keeles, mida teie ei valda, või muidu mitteusaldusväärsed, iganenud või kasutamiskõlbmatud.

3. Kvaliteedis ei saa olla kindel

Kui te ostate ravimi õigeid kanaleid pidi, nagu näiteks apteek, võite te tavaliselt kindel olla, et see vastab tootmisnõuetele ja on kvaliteetne, teiste sõnadega - ravim sisaldab toimeaineid ja on toodetud, pakitud, transporditud ning õigesti säilitatud enne kui teie ta ostate. Interneti kaudu ravimit ostes te võite ilma jääda kinnitusest kvaliteedi kohta, mida pakuvad ametlikud kanalid, kes toodavad, levitavad ja müüvad ravimit teie riigis.

4. Ravimeil võib puududa kasutamisluba

Interneti kaudu müüdud ravimite puhul võib olla mööda hiilitud müügiloast, mille annab Ravimiamet. Seega ei saa teie hüvitust ravimitootjalt või levitajalt kahjustuse korral, mis võib tekkida nende ravimite kasutamisel. Nende ravimite allikate identiteet ja asukoht võivad olla maskeeritud. See on eriti tavaline võltsitud ravimite puhul.

5. Ravimid võivad olla võltsid ja kahjulikud teie tervisele

Internetis esitletud ja müügiks pakutud ravimid võivad olla võltsid, kui nad ei vasta standarditele, mis on nõutud teie riigis ja neid ei müü litsentseeritud või ametlikud tervishoiuasutused. Selliste ravimite kasutamine enda ravimiseks võib kahjustada teie tervist. Need ravimid ei tarvitse tulla kasuks teie haigusele või seisundile ja te võite jääda ilma võimalusest saada õigesti ravitud tervishoiutöötajate poolt. Ravimi toime puudumine ei valmista ainult pettumust - see võib olla ka ohtlik ja kahjustada teie tervist.

6. Tehtud kulutuste tagasimaksmine ei tarvitse olla võimalik

Paljudes riikides tervisekindlustused ei tarvitse olla nõus tasuma teie kulusid interneti kaudu ostetud ravimite eest. Enne ravimi ostmist, isegi kui see näib olevat seadusega lubatud, konsulteerige tervisekindlustuse või mõne teise terviskulutusi katva asutusega, et saada teada, kas ost hüvitatakse ja kas interneti ravimi pakkujat tunnustab teie tervisekindlustus või asutus.

7. Teie ressursside raiskamine

Meditsiinilise ravi otsimisega interneti kaudu, selle asemel et seda teha arsti kaudu, te võite raisata väärtuslikke ressursse - aega ja raha, sest see ravi ei tarvitse aidata, ja selle tõttu teie raha on raisatud. Lisaks, te võite kulutada väärtuslikku aega ravides end ise mitteefektiivse ravimiga, sel ajal kui teid saaks õigesti ravida arst.

8. Välismaalt ostetud ravimid ei tarvitse olla lubatud teie riigis

Erinevates riikides on erinevad seadused selle kohta, milliseid ravimeid võib müüa ja saata üle riigipiiri. See tähendab, et on võimalik, et ravimid, mis ei ole lubatud turustamiseks teie riigis, või et ravimeid, mida peetakse tervisele ohtlikuks, võidakse mitte lubada. Kui te olete juba maksnud ravimi eest, ei tarvitse te ravimit kätte saada ja selle eest makstud raha ei hüvitata. Lisaks, ravimite staatus varieerub erinevates riikides. Näiteks, ravimid, mida saab ainult retseptiga ühes riigis, müüakse teises ilma retseptita või nad on üldse registreerimata.

9. Sama nimega ravimid võivad olla erinevad eri riikides

Interneti kasutajad peavad teadma, et sama nimega ravimid võivad sisaldada eri aineid eri riikides. Selle tõttu, te võite valida vale ravimi. Lisaks, erinevates riikides võivad ravimitel olla erinevad kvaliteedistandardid ja nende tootmine võib erineda. Piiri tagant ostetud toode ei tarvitse olla sama ravim või sama kvaliteediga kui teie riigi ravim.

10. Informatsioon teie isiku kohta ei tarvitse jääda konfidentsiaalseks

Paljud veebileheküljed nõuavad teie personaalsete meditsiiniliste andmete avaldamist. Kasutajad peavad teadma, et ei ole kindlust, et see informatsioon jääb konfidentsiaalseks. Interneti kasutajad, kellele ei meeldi nende isiklike andmete võimalik kasutamine, peaksid ostma ravimid tavaliste, ametlike levitamiskanalite kaudu.

 


 

PUNKT V: KONSULTEERI OMA ARSTIGA ENNE KUI OTSUSTAD END ISE RAVIDA VÕI VAHETADA RAVIMIT

Isegi pärast usaldusväärse ja õige tervist ning meditsiini puudutava informatsiooni leidmist internetist on oluline minna arsti juurde, et arutada teie haigust või tervislikku seisundit ja informatsiooni, mille leidsite enne kui hakkate end ise ravima. See on tähtis mitmel põhjusel:

 1. Kõik haigused ja haigussümptomid ei vaja ravi. Võib-olla te kasutate ravimeid asjata ja riskite ilmaaegu.
 2. Paljud ravimid võivad olla kahjulikud, kui neid ei kasutata õigesti. On tähtis olla arsti valve all, kui kasutate selliseid ravimeid.
 3. Õige ravim ja õige ravimine teie haiguse või sümptomite korral on oluline teie tervisele. Üks ravim ei sobi kõigile. Näiteks, mõned isikud võivad olla allergilised teatud ravimitele. Arst võib aidata teil valida kõige paremat ravimit või ravi teie haiguse või tervisliku seisundi puhul.
 4. Arst võib anda juhiseid, kuidas kõige paremini kasutada teie ravimit ohutult. Näiteks, mõnede ravimite efektiivsust võivad mõjutada teised ravimid, alkohol või teatud toit. Teie ravimi kasutamine koos teistega võib tugevdada või nõrgendada selle efekti või põhjustada kõrvaltoimeid. See võib olla ohtlik teie tervisele või takistada teie õigeaegset paranemist.
 5. Riskirühmal, nagu rasedad või rinnaga toitvad naised, eakad ja lapsed, on spetsiifilised probleemid, vajadused või kaalutlused, kui nad kasutavad ravimeid. On teada, et mõned ravimid on kahjulikud sündimata lastele. Seega rasedad naised peavad kindlasti konsulteerima arstiga enne kui nad asuvad end ise ravima.
 6. Alati, kui te kasutate ravimeid, on oluline informeerida teie arsti kõrvalmõjudest, mis tekivad. Kooskõlastades arstiga ravi võite olla kindel, et ta on paremini ettevalmistatud teile nõu andma või muutma ravi.
 7. Tellides ravimeid interneti kaudu, võite end ilma jätta teie arsti, apteekri või teiste tervishoiutöötajate individuaalsust arvestavast professionaalsest hoolitsusest ja nõustamisest.