Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soodusravimid

Soodusravimite all mõeldakse ravimeid, mille maksumusest osa hüvitab teatud tingimustel Eesti Haigekassa. Need ravimid on kantud Haigekassa soodusravimite loetellu.

Soodustuse määrad 

Paljude raskete ja krooniliste haiguste ravimite puhul kehtib 75 või 100% soodusmäär. See tähendab, et patsient tasub omaosaluse 2,50 eurot ning haigekassa hüvitab kas 75 või 100% ülejäänust.

Sellise kompenseerimise aluseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud loetelu rasketest haigustest ning konkreetsete ravimite kõrgema soodusmääraga kompenseerimise üle otsustab Haigekassa juhatuse esimees, kellele annab nõu ravimikomisjon.

Enamuse teiste retseptiravimite puhul kehtib 50% soodusmäär, kus ravimikasutaja maksab samuti omaosaluse 2,50 eurot ning Haigekassa tasub 50% ülejäänud hinnast.

Ravim Haigekassa loetellu

Ravimiamet on koostanud juhendi, et hõlbustada ravimi Eesti Haigekassa ravimite loetellu kandmise taotluse ettevalmistamist meditsiiniliste aspektide osas. Farmakoökonoomilist osa koostades tuleb lähtuda Balti riikide ühisest juhisest.  

Kuidas saab ravim soodustuse?

Ravimikomisjoni arutelu aluseks on ravimitootja taotlus ning Ravimiameti ja Eesti Haigekassa kirjalikud arvamused selle kohta. Ravimiamet annab arvamuse ravimi meditsiiniliste omaduste kohta võrreldes teiste võimalike raviviisidega, Haigekassa hindab ravimi kasutamise majanduslikke aspekte ning mõju eelarvele. Otsustusprotsessi reguleerib tervise- ja tööministri määrus.

Täpsemalt saab Eesti Haigekassa ravimite loetelust lugeda Eesti Haigekassa veebilehelt.

Viimati uuendatud: 16.08.2021