• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimiseaduse sätteid rikkunud apteekide tegevusload tunnistati kehtetuks

16.08.2007
Printer-friendly version

 

Ravimiamet tunnistas kehtetuks Tallinna 2 apteegi tegevusload seoses toimunud seaduserikkumistega.

Kristiine Apteegi OÜ Kristiine Apteegis (Pae 76, Tallinn ja haruapteek Sõle 63, Tallinn) ning OÜ Patrika Uus-Tatari Apteegis (Vana-Lõuna 4, Tallinn) asetleidnud ravimiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides esitatud nõuete oluliste rikkumistega seoses tunnistas Ravimiamet nimetatud apteekide tegevusload täielikult kehtetuks. Tegevusloa omajad vaidlustasid Ravimiameti otsused halduskohtus, ent Tartu Ringkonnakohtu otsustega jäeti Ravimiameti otsused, millega tegevusload kehtetuks tunnistati, jõusse. Riigikohus tegevusloa omajate kassatsioonkaebusi menetlusse ei võtnud, mistõttu ringkonnakohtu otsus Uus-Tatari Apteegi suhtes jõustus 15.06.2007 ja Kristiine Apteegi suhtes 02.08.2007.

 

Tegevuslubade kehtetuks tunnistamise peamiseks põhjuseks oli retseptiravimite, näiteks orlistati, metamisooli ja sildenafiili sisaldavate preparaatide korduvalt ilma retseptita väljastamine ning ravimite arvestusnõuete rikkumine, Uus-Tatari Apteegis lisaks ka ravimite säilitamise ja tööeeskirjade kohta kehtivate nõuete korduv rikkumine.

 

Lähem teave: Ravimiamet, info@ravimiamet.ee, 737 4140