• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Alyr, Gabapentin Accord ja Pantoprazole-Mepha tarneraskused

25.06.2020
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. esindaja teatas ravimi Alyr 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid N7 (toimeaine tsetirisiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti septembri lõpuni 2020. Ravim on hetkel veel kättesaadav, samuti on saadaval teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

Müügiloa hoidja Accord Healthcare B.V. esindaja teatas ravimi Gabapentin Accord 300 mg kõvakapslid N50 (toimeaine gabapentiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti septembri lõpuni 2020. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

Müügiloa hoidja Teva B.V. esindaja teatas ravimi Pantoprazole-Mepha 20 mg gastroresistentsed tabletid N56 (toimeaine pantoprasool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti septembrini 2020. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.