• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Amaryl 1 mg, Cardace Comp, Solu-Medrol 250 mg ja Bio-Biloba 100 mg N30 turustamine lõpetatakse

28.12.2021
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Sanofi-Aventis Estonia OÜ esindaja teatas järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest:

  • Amaryl 1 mg tabletid (toimeaine glimepiriid). Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.
  • Cardace Comp 2,5mg/12,5mg tabletid (toimeained ramipriil ja hüdroklorotiasiid). Saadaval on teine sama toimeaine ja näidustusega ravim.

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Solu-Medrol 250 mg süstelahuse pulber ja lahusti (toimeaine metüülprednisoloon) turustamise lõpetamisest. Saadaval on Solu-Medrol teistes annustes.

Müügiloa hoidja Pharma Nord ApS esindaja teatas ravimi Bio-Biloba 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid N30 (toimeaine hõlmikpuulehed) turustamise lõpetamisest. Saadaval on Bio-Biloba 100 mg N60 pakendis.