• English
  • Eesti

Ravimite Arzerra, Arcoxia 30 mg õhukese polümeerikattega tablettide, Drytec Sterile Technetium ja Rosuvastatin Actavis 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide turustamine lõpetatakse

17.10.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Novartis Europharm Limited esindaja teatas ravimi Arzerra 20 mg/ml infusioonilahuse kontsentraadi 50 ml N1 ja 5 ml N3 (toimeaine ofatumumab) turustamise lõpetamisest Eestis alates jaanuarist 2019. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, kuid teised samadel näidustustel kasutatavad ravimid on saadaval.

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme OÜ teatas ravimi Arcoxia 30 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine etorikoksiib) turustamise lõpetamisest Eestis. Ravim on praegu veel apteekides kättesaadav. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid vajadusel ühendust võtma oma raviarstiga. Etorikoksiibi suurema sisaldusega ravimid on jätkuvalt saadaval.

Müügiloa hoidja GE Healthcare Limited esindaja teatas ravimi Drytec Sterile Technetium radionukliidgeneraatori (toimeaine tehneetsium(99mTc)pertehnetaat) turustamise lõpetamisest. Teisi sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata.

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Rosuvastatin Actavis 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide N30 (toimeaine rosuvastatiin) turustamise lõpetamisest Eestis. Ravim on praegu veel apteekides kättesaadav, samuti on saadaval Rosuvastatin Actavis 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide N60 pakend ning teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.