• English
  • Eesti

Ravimite BCG-Medac ja Pioglitazone Accord 15 mg tarneraskused

26.10.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Medac GmbH esindaja teatas ravimi BCG-Medac intravesikaalsuspensiooni pulbri ja lahusti (toimeaine BCG bakterid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti novembri lõpuni 2018. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata.

Müügiloa hoidja Accord Healthcare Limited esindaja teatas ravimi Pioglitazone Accord 15 mg tablettide (toimeaine pioglitasoon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti novembri esimese pooleni 2018. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks vajadusel pöörduma oma raviarsti poole.