• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Cabemet, Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg, Telmisartan-Ratiopharm 80 mg ja Sildenafil Teva Pharma tarneraskused

11.11.2020
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals d.d. esindaja teatas ravimi Cabemet 50 mcg/0,5 mg/g salv 60g (toimeained kaltsipotriool ja beetametasoon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti detsembrini 2020. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid, sh Cabemet salv 30g pakendis.

 

Müügiloa hoidja Orion Corporation esindaja teatas ravimi Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeained levodopa, karbidopa ja entakapoon) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Saadaval on teine sama toimeainete kombinatsiooni ja näidustusega ravim.

 

Müügiloa hoidja Ratiopharm GmbH esindaja teatas ravimi Telmisartan-Ratiopharm 80 mg tablettide (toimeaine telmisartaan) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2021. aasta esimese kvartalini. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V. esindaja teatas ravimi Sildenafil Teva Pharma 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimaine sildenafiil) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuarini 2021. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.