• English
  • Eesti

Ravimite Calgel, Aldara ja Kreon 25 000 U tarneraskused

19.12.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja McNeil Healthcare (Ireland) Limited esindaja teatas ravimi Calgel 3,3 mg + 1 mg/g igemegeeli (toimeained lidokaiin ja tsetüülpüridiinkloriid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari lõpuni 2019. Teisi sama toimeainete kombinatsiooniga ravimeid Eestis ei turustata. Apteekides on saadaval alternatiivsed tooted, mille valikul soovitame nõu pidada arsti või apteekriga.

Müügiloa hoidja Meda AB esindaja teatas ravimi Aldara 5% kreemi (toimeaine imikvimood) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi alguseni 2019. Ravim on praegu veel apteekides saadaval. Sama toimeainega turustatakse Eestis ka Zyclara 37,5 mg/g kreemi. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks vajadusel ühendust võtma oma raviarstiga.

Müügiloa hoidja Mylan Healthcare GmbH esindaja teatas ravimi Kreon 25 000 U 25000TÜ + 18000TÜ + 1000TÜ gastroresistentsete kõvakapslite N20 ja N50 (toimeained lipaas, amülaas ja proteaas) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari lõpuni 2019. Apteekides on saadaval samade toimeainete kombinatsiooni, kuid erineva sisaldusega ravimid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks vajadusel ühendust võtma oma raviarstiga.