• English
  • Eesti

Ravimite Duloxgamma 30 mg ja 60 mg tarneraskus

20.09.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Wörwag Pharma GmbH & Co. KG esindaja teatas ravimite Duloxgamma 30 mg ja 60 mg gastroresistentsete kõvakapslite (toimeaine duloksetiin) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.